|  Bugün: 31 Ağustos 2014  |  AloSgk.Com'a Hoşgeldiniz...   |  Hakkında  |   Rss  |  Twitter  |  Facebook  |  
SGK Meslek Kodları |  İşyeri Tehlike Sınıfları |  SGK Primi Sorgula |  Denetim Rehberi |  Emeklilik Hesabı(SSK) |  Emeklilik Hesabı(Bağkur) |  Emeklilik Hesabı(Memur) |  

2014 Yılı Asgari Ücretin Neti ve İşverene Maliyeti

30 Ağustos Zafer Bayramı
Borç Alma-Borç Verme

İş Arkadaşlarından Borç Alma

Bir işçiniz iş arkadaşlarından borç para alıyor ve ödemiyor..
Özel Okul-Öğretmen-Öğrenci

Özel Okula Teşvik İçin 180 Bin 637 Başvuru Yapıldı

Özel okullarda öğrenim göreceklere verilecek eğitim öğretim desteği için 180 bin 637 öğrenci ve 4 bin 361 kurum başvuru yaptı. Destek almaya hak kazanan özel okul ve öğrencilerin isiml...
Vizyon

Şirketinizin Vizyonunu Nasıl Hazırlıyorsunuz?

Vizyon (vision) dilimize Fransızcadan girme bir kelimedir. Kısaca geleceğe ait bir resim diyebiliriz. Kafamızda...
Taksi Şoförleri-Taxı

Borçlar Kanununa Tabi Olanlar

3 kişiden az şoförün çalıştığı taksiler için farklı hükümler geçerli. İşte bu durumdaki taksicilerin hakları...
Kep-Kayıtlı Elektronik Posta

E-Tebligat ve Kep Adresi Alınması Mecburiyeti

Bilindiği üzere, 28.06.2014 gün ve 29044 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan 6545 sayılı yasa ile; bazı yasalarda..
Veraset İlamı-Mirasçılık Belgesi

Genç Hanıma Ne Kadar Miras Kalır?

SORU: Annem 1,5 sene önce vefat etti. Babamın mali durumu ve sıhhati çok iyi. Babamın yaşı 75. Annemin...
Büyüteç-Soru-Cevap-Ölüm Aylığı-İsteğe Bağlı

İşçinin İzin Alacağı Varsa

Firmamızda 3 yıldır çalışan bir işçimiz işten ayrıldı. Arkadaşımız 3 yıldır izin kullanmadı. İşten ayrılan işçiye...
Memur-Kadro-Toplantı

Kadro Talebi Patladı

Devleti en güvenli iş kapısı olarak gören yeni mezunların memurluk talebinde patlama yaşanıyor. Atama sistemi talebi karşılamadığı için iş arayan mezun sayısı yüz binlere ulaştı..
Meclis-Af Teklifi

Torba Böyle Çıkar!

Bildiğiniz gibi şu an Meclis’te 20 milyondan fazla insanın beklediği Torba Kanun yasalaşma sürecinde. Kanunun...
Kamudaki Araç

Kamudaki Araç Saltanatı Sona Erecek mi?

Basına yansıdığına göre, Maliye Bakanı Şimşek, kamunun araç kiralama maliyetlerinin katlandığını, kiralama...
Bedelli Askerlik-Yemin Töreni

Bedelli Askerlik Parası Kıdem Tazminatıyla Ödenebilecek mi?

Gündemde çokça yer bulamasa da bedelli askerlik beklentisi içinde olan okurlarımızdan bu yönde çok talep...
SGK-Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi a...
Yeni Kabine-62. Hükümet-Bakanlar Kurulu

2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Ekli “2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararda Değişiklik...
Resmi Gazete

30 Ağustos 2014 Tarihli ve 29104 Sayılı Resmî Gazete

2014/6732 2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılma...
Ödeme Emri

Vergi Hukukunda Ödeme Emri

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 üncü maddesinde, ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağının tahsil dairesince cebren tahsil olunacağı; 55 inci madd...