SON YAZILAR

Çalışan

Emekli

Mükellef

İşveren

Son Yazılarım

21 Kasım 2017 Salı

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı

Alo Sgk | 09:51 | | | | | | |


Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı

Dr. Veysi SEVİĞ
İto Haber

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 242’nci maddesinin (2) numaralı fıkrası gereği olarak “Maliye Bakanlığı’nın elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığı’na veya Maliye Bakanlığı’nın gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye” yetkilidir.
Aynı kanunun 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi gereği olarak Maliye Bakanlığı’nın;

Fazla mesai ihtilaflarında püf noktalar

Alo Sgk | 09:43 | | | | | | | | |


Fazla mesai ihtilaflarında püf noktalar

İsa KARAKAŞ
İto Haber

* Fazla çalışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzde 50 fazlasıyla ödeniyor. İşçiye, fazla çalışma yaptığı saatler için normal çalışma ücreti ödenmişse, bu halde sadece kalan yüzde 50 zamlı kısmı ödeniyor. Yüzde 50 fazlasıyla ödeme kuralı, nispi emredici bir nitelik taşıyor.

Türk Vergi Ceza Sistemi tamamen değişecek!

Alo Sgk | 09:31 | | | | |


Türk Vergi Ceza Sistemi tamamen değişecek!

Ekrem ÖNCÜ
Finans Gündem

09.03.2015 tarihli “Sahte faturaya hapis cezası kalkıyor mu?” başlıklı köşe yazımda, AİHM Kararlarında yer alan “aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama ilkesi”nin Türkiye’de uygulanamayacağını, çünkü Türkiye’nin 7 nolu Protokolü imzalamadığını ve Protokole henüz taraf olmadığını ele almış ve bu nedenle sahte faturaya hapis cezasının kalkmadığını belirtmiştim.

‘15 yıl’ fırsatını kaçıranlar: Önce borçlan, sonra tazminat al!

Alo Sgk | 09:26 | | | | | | |


‘15 yıl’ fırsatını kaçıranlar: Önce borçlan, sonra tazminat al!

Okan Güray BÜLBÜL
Akşam Gazetesi

2000’de sigortalı olarak çalışmaya başlayan bir kişi, askerliğini 1998’de 6 ay yaptıysa, askerlik borçlanmasıyla ilk kez sigortalı olduğu tarihi 6 ay geriye götürebilir. Böylece 15 yıl ve 3600 günle kıdem tazminatını alabilir.

Vergiden muaf vakıfların binaları

Alo Sgk | 09:16 | | | |


Vergiden muaf vakıfların binaları

Bumin DOĞRUSÖZ
Dünya Gazetesi

Emlâk Vergisi Kanunu'nun 4/m maddesi ile “Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar” vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartıyla emlâk vergisinden muaf tutulmuştur.

Sağlıkta yük SGK’ya, kar hastaneye gitti

Alo Sgk | 09:13 | | |


Sağlıkta yük SGK’ya, kar hastaneye gitti

İsmet ÖZKUL
Dünya Gazetesi

Sağlıkta AKP döneminde yaşanan dönüşüm, şehir hastaneleri projesi ile bir üst aşamaya geçerken, 2005 yılında başlayan “sağlıkta dönüşüm programı”nın, sektörün ekonomik yapısında nasıl bir değişim yarattığına bakmakta yarar var.

24 yaş altı üniversite mezunu yarım milyon genç işsiz

Alo Sgk | 09:10 | | | | |


24 yaş altı üniversite mezunu yarım milyon genç işsiz

Alaattin AKTAŞ
Dünya Gazetesi

Sorun bitmiyor, bitecek gibi de görünmüyor. Tam aksine, sorun gün geçtikçe büyüyor...

Kıdem tazminatı almak için 25 yılın dolmasına gerek yok

Alo Sgk | 09:07 | | | | | | | | | |


Kıdem tazminatı almak için 25 yılın dolmasına gerek yok

Ekrem SARISU
Posta Gazetesi

Soru: 1 Şubat 1978 doğumlu eşimin, sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999. Başlangıç tarihinden beri aynı işyerinde çalışıyor. Kıdem tazminatını almamız için 7000 gün yeterli mi? Yoksa 25 seneyi doldurması mı gerekli? 2003 ve 2014 yıllarında iki doğum yaptı. Ne zaman emekli olabilir? ● Erol AVCI

Emekli Tahsiste Kutucuk İşaretleme Kazanç Sağlar mı?

Alo Sgk | 09:02 | | | |


Emekli Tahsiste Kutucuk İşaretleme Kazanç Sağlar mı?

Vedat İLKİ
vedat.uzman@gmail.com

Emekli maaşını artır yönünde yapılan telkinlerin başında emeklilik için tahsis başvuru  formunda kutucuk işaretlemenin öneminden bahsediliyor.

Resmi Gazete (21 Kasım 2017 Tarihli ve 30247 Sayılı Resmî Gazete)

Alo Sgk | 08:53 | |