SON YAZILAR

Çalışan

Emekli

Mükellef

İşveren

Son Yazılarım

6 Nisan 2018 Cuma

Şirket kuruluşlarında ve inşaat işlerinde işyeri tescilinde kolaylık

Alo Sgk | 09:28 | | | | | |


Şirket kuruluşlarında ve inşaat işlerinde işyeri tescilinde kolaylık

Erkan Çetin
Dünya Gazetesi

Yatırımcıların sürekli yakınmalarına neden olan konulardan birisi de bürokratik süreçlerin çokluğu ve sürecin ağır işlemesi olmuştur.

Bu yakınmaları azaltmak, ülkemizde yatırım yapmak isteyen yatırımcıların önünü açmak için bir dizi çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle son yıllarda yatırım ortamının iyileştirilmesi, yatırımcıların maliyet, süre ve prosedür bakımından karşılaştıkları idari ve bürokratik süreçlerin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasını hedefleyen çalışmalar hız kazanmıştır.

KDV’de son dakika gölünü kim attı?

Alo Sgk | 09:24 | | | | |


KDV’de son dakika gölünü kim attı?

Osman AROLAT
Dünya Gazetesi

Maliye Bakanlığı'nı bile şaşırtan Meclis’te KDV düzenlemesinin son dakikada geri çekilmesini araştırdığımda, “Bu son dakika gölünü kim atmış olabilir” sorusunun yanıtını aradım. KDV kararında harcanacağı hesaplanan 9-10 milyarla, benzinde ÖTV indirimi gibi uygulama hayata geçirilebilir düşüncesiyle son dakika gölünün Saray’daki uzmanlardan gelerek atılabileceği düşüncesine vardım...

Hızlı büyümede çalışanların payına ne düştü?

Alo Sgk | 09:21 | | | |


Hızlı büyümede çalışanların payına ne düştü?

İsmet ÖZKUL
Dünya Gazetesi


Hızlı büyümede madalyonun öteki yüzü olan artan ekonomik kırılganlıklara geçen yazımızda değinmiştik. Bugün de hızlı büyümenin ücretli, maaşlı ve yevmiyeli çalışanlara nasıl yansıdığı açısından durumu değerlendireceğiz.

Çeyiz ve konut hesabında katkı arttı!

Alo Sgk | 09:17 | | | | | |


Çeyiz ve konut hesabında katkı arttı!

Resul KURT
Dünya Gazetesi

Evlenmek isteyenlerin çeyiz hesabı açmaları, konut almak isteyenlerinse konut hesabı açarak düzenli birikim yapmaları halinde devlet katkısı veriliyor. Özellikle bir yandan tasarrufları artırmak ve öte yandan da kaynak yaratmak amacıyla önem taşıyan çeyiz hesabı ve konut hesabı uygulamasında katılımcılara sağlanan faydaların artırılması amacıyla geçtiğimiz günlerde yayınlanan 7103 Sayılı torba yasada bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan düzenlemeyle devlet katkı oranları arttırılmış, devlet katkısından yararlanmak daha cazip hale gelmiştir.

7104 Sayılı Kanun (Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

Alo Sgk | 09:05 |


06 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30383 
Kabul Tarihi: 29 Mart 2018
Kanun No: 7104
Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
MADDE 1- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

5 Nisan 2018 Perşembe

ÖTV İadesi Taleplerinde İstenilen Belgelerin Elektronik Ortamda Verilmesi Uygulaması Başlıyor

Alo Sgk | 15:33 | | | |


ÖTV İadesi Taleplerinde İstenilen Belgelerin Elektronik Ortamda Verilmesi Uygulaması Başlıyor


ÖZET

:
23 No’lu ÖTV Sirkülerinde, ÖTV Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 12’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca “iade hakkı doğuran işlemler”den kaynaklanan ÖTV iade talepleri ile ilgili istenen ve hâlihazırda kâğıt ortamında vergi dairelerine ibraz olunan bazı belgelerin, iade talebinde bulunan mükellefler tarafından 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren kademeli olarak elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Aktife Kayıtlı Binayı Kiraya Verirken İki Kez Düşünün

Alo Sgk | 15:26 | | | |


Aktife Kayıtlı Binayı Kiraya Verirken İki Kez Düşünün

Cumhur Çetin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Denetçi
cetincumhur@gmail.comBilindiği üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun istisnalar başlıklı 5.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde;

Lütfen Kemerlerinizi Takın! İş Sözleşmeniz Tazminatsız Feshedilmesin

Alo Sgk | 15:22 | | | | |


Lütfen Kemerlerinizi Takın! İş Sözleşmeniz Tazminatsız Feshedilmesin

Musa Çakmakçı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
arashan@ttmail.com4857 sayılı İş Kanununun 2.maddesinde: Bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye işçi, işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye işveren, işin yapıldığı yere iş yeri denir. İşin niteliği ve yürütümü bakımından iş yerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da iş yerinden sayılır. Denmektedir yani iş kanunumuz işletme adına kayıtlı aracı işletme iş yeri olarak tanımlamıştır.

Trafik Cezaları Gider Olarak Yazılabilir Mi?

Alo Sgk | 15:17 | | |


Trafik Cezaları Gider Olarak Yazılabilir Mi?

Eda Kaya
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
İşletme Bilim Uzmanı
edakaya_88@hotmail.com5520 sayılı KVK’nun  “Safi Kurum Kazancı”  başlıklı 6. maddesinde; kurumlar vergisi  mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden tespit edileceği, safi kurum kazancının tespiti ise,  GVK’nun  ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Zincirleme Yapılan Belirli İş Sözleşmelerinin Sonuçları

Alo Sgk | 09:52 | | | | | | |Zincirleme Yapılan Belirli İş Sözleşmelerinin Sonuçları

Mehmet Duman
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Duman & Global
mehmet@dumanglobal.comBilindiği üzere iş sözleşmesi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir[1]

4857 sayılı İş Kanununun 8 ila 16 maddeleri iş sözleşmesi türlerini genel anlamda hüküm altına almıştır. 4857 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde belirli süreli iş sözleşmesi, belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi olarak tanımlanmıştır.