|  Bugün: 29 Temmuz 2014  |  AloSgk.Com'a Hoşgeldiniz...   |  Hakkında  |   Rss  |  Twitter  |  Facebook  |  
SGK Meslek Kodları |  İşyeri Tehlike Sınıfları |  SGK Primi Sorgula |  Emeklilik Hesabı(SSK) |  Emeklilik Hesabı(Bağkur) |  Emeklilik Hesabı(Memur) |  

2014 Yılı Asgari Ücretin Neti ve İşverene Maliyeti

Ramazan Bayramı
Meclis-Torba Yasa

Torba Yasa Tasarısı İle 26 Ülke Teşvik Dışı

Yurtdışına işçi götüren işverenin işgücü maliyetlerini düşürecek düzenleme torba tasarıda kabul edildi...
SGK-Sosyal Güvenlik Kurumu-İdari Para Cezası

Hisse Alan Ortağı Bağ-Kur’a Bildirmeyen Şirkete Ceza Uygulanır

“Şirketimizde yüzde on hissesi bulunan ortağımız devlet memuru olunca hissesinin tamamını eşine devretti...
Ramazan Bayramı

Yarın Ramazan Bayramı

Müslüman-lar yarın “Ramazan Bayramı”nı kutlamaya başlayacaklar. Bayram “sevinç günü” demektir...
Kapıcı

Dikkat! Kapıcınızın Oturduğu Ev Karşınıza Tazminat Olarak Çıkabilir

Apartman görevlileri ya da genel olarak bilinen adıyla “kapıcılar” çalışma yaşamı içerisinde özel olarak korunan...
Danıştay-Görevde Yükselme

Görevde Yükselmede Bundan Sonra Ne Olacak?

Danıştay'ın 15 Mayıs 2014 tarihli kararında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan...
Resmi Gazete

27 Temmuz 2014 Tarihli ve 29073 Sayılı Resmî Gazete

— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
Sözleşme-Anlaşma-Denetim

Muhasebecinin Denetim Rehberi

Sosyal güvenlik denetimi öncesi ve denetim sırasında muhasebecilere çok yararlı olacak bilgiler, SGK denetim uygulama standartlarından alıntılarla, aşağıda yer almaktadır...
İzin

Yıllık İznin İncelikleri

Yaz geldi, izinler başladı. Yöneticilerle çalışanlar arasındaki tartışmalar şirket dışına taşıyor. Yasal olarak yapılmayan izin kaybolmaz, parası ödenir. Bölünen iznin süresi ise ...
Kuponla Emeklilik-Kuponla Sigorta-Ev Hizmetleri-Temizlikçi-Gündelikçi

Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Sürpriz Var

Ev hizmetlerinde çalışanlarla evlerinde personel çalıştıranların gözünün kulağının TBMM’de görüşülmekte olan...
Gelir İdaresi Başkanlığı-Gib

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 68 (Ba-Bs Süre Uzatımı Hk.)

31.07.2014 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2014/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs..
Tüzük

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

Ekli “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe...
Resmi Gazete

26 Temmuz 2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmî Gazete

— Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Hesap Makinası-Hesaplama-KDV Uygulama Tebliği

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına…

Başkanlığımızca hazırlanan 1 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ...
Gelir İdaresi Başkanlığı-GİB

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl Merkezlerindeki Tüm Vergi Daireleri 31 Temmuz 2014..

Bilindiği gibi, 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten söz...
SGK-Sosyal Güvenlik Kurumu

25 Temmuz 2014 Tarihli SGK Duyuruları

 Yurtdışı Tedavi Raporlarını Teyide Yetkili Hastaneler Hakkında Duyuru (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü) 2013 Yılı 1-2-3. Dönem Ödeme Komisyonu Kararları Sonucu Ek-4/D List...