SON YAZILAR

Çalışan

Emekli

Mükellef

İşveren

Son Yazılarım

24 Şubat 2018 Cumartesi

15 milyon doların üzerinde kredi kullananlara bildirim yükümlülüğü

Alo Sgk | 09:20 | | | |


15 milyon doların üzerinde kredi kullananlara bildirim yükümlülüğü

Ekrem ÖNCÜ
Finans Gündem

15 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE KREDİ KULLANANLARA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BAĞIMSIZ DENETİM ZORUNLULUĞU!
17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 15 milyon ABD doları ve üstünde kredi kullananlara Merkez Bankasına bildirim yükümlülüğü ve bağımsız denetim zorunluluğu getirilmiştir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Alo Sgk | 09:17 | |24 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30342

Maliye Bakanlığından:
MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Teşvik alamayana toplu para

Alo Sgk | 09:13 | | | | |


Teşvik alamayana toplu para

Faruk ERDEM
Sabah Gazetesi

Çalışma yaşamına dinamizm getirecek torba tasarı daha önce teşvikten yararlanamayan işverenler için geriye dönük ödeme alma imkânı getiriyor. Başvuranlar paralarını faiziyle alabilecek

2011 SGK başlangıcı ile emeklilik

Alo Sgk | 09:04 | | | | | | | | |


2011 SGK başlangıcı ile emeklilik

Mustafa İŞCAN
Milli Gazete

Değerli okurlar; bugün sizlerden gelen ve epey biriken soruların bir bölümüne yanıtlar vereceğim.

SSK ve Bağkur şartları ve kanunları ayrı iki müessese

Alo Sgk | 09:00 | | | | | |


SSK ve Bağkur şartları ve kanunları ayrı iki müessese

Ekrem SARISU
Posta Gazetesi

Soru: 1 Ocak 1968 doğumluyum. SSK giriş tarihim 22 Mayıs 1987. Bağkur başlangıç tarihim 2010 yılı Mayıs ayı. Aktif Bağkurlu’yum. SSK’ya 3920 gün, Bağkur’a 1980 gün olmak üzere toplam 5900 günüm var. Emeklilik başvurusu yaptım. Ancak SSK ve Bağkur’un ayrı olduğunu, ikisinden de emeklilik şartlarının oluşmadığını söylediler. Nerden, nasıl emekli olabilirim? ● Emrullah DİŞLİ

Mali İstatistik Yönetmeliği

Alo Sgk | 08:55 | |


24 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30342

Maliye Bakanlığından:
MALİ İSTATİSTİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Vergi Usul Kanunu Sirküleri /100 (Defter Beyan Süresinde Uzatma)

Alo Sgk | 08:52 | | | |


Vergi Usul Kanunu Sirküleri /100 (Defter Beyan Süresinde Uzatma)
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/100
Konusu: 01/01/2018 tarihi itibari ile kullanılmaya başlanan Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından, 2018/Ocak dönemine ait olarak Sisteme yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması ile söz konusu döneme ait beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi.

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar (BKK-2018/11284)

Alo Sgk | 08:45 | | |


Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar (BKK-2018/11284)
24 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30342 
Karar Sayısı : 2018/11284
Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/1/2018 tarihli ve 7619 sayılı yazısı üzerine, 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Resmi Gazete - 24 Şubat 2018 Tarihli ve 30342 Sayılı Resmî Gazete

Alo Sgk | 08:35 |

23 Şubat 2018 Cuma

Bunları yapana maaşı bağlanmıyor

Alo Sgk | 09:53 | | |


Bunları yapana maaşı bağlanmıyor 

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Bazı davranışlarda bulunan hak sahiplerine/dul ve yetimlere gelir ve aylık bağlanmıyor.  5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 56.maddesine göre ölen sigortalının hak sahiplerine belirli şartları taşımaları halinde gelir ve aylık/emekli maaşı bağlanmıyor. Bağlanmış ise yapılan ödemeler  geri alınıyor. Bu durumları açıklayalım.