SON YAZILAR

Çalışan

Emekli

Mükellef

İşveren

Son Yazılarım

17 Mart 2018 Cumartesi

2 Nisan’a kadar gelir testine gir yüksek borçtan kurtul

Alo Sgk | 09:13 | | | | | |


2 Nisan’a kadar gelir testine gir yüksek borçtan kurtul

Mustafa İŞCAN
Milli Gazete

Değerli okurlar; bugün sizlere Genel Sağlık Sigortası’nda (GSS) 08.03.2017 tarihinde 6824 sayılı torba yasa ile yapılan düzenlemelerden ve başvuru süresinden bahsedeceğim.

7099 Sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanununda Yapılan Son Değişiklikler

Alo Sgk | 09:06 | | | |


7099 Sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanununda Yapılan Son Değişiklikler

Av. Esma GÜLBENK
Gülbenk Müşavirlik

7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda kuruluş işlemlerinin hızlandırılması amacıyla bazı yeni düzenlemeler yapılmıştır. 7099 sayılı Kanun 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

I- İMZA BEYANINDA NOTER ONAYI KALDIRILMIŞTIR.

Meslek mensuplarının görevleri nedeni ile yapmış olduğu işlemler ve bunların cezai sorumluluğu

Alo Sgk | 08:58 | | | |


Meslek mensuplarının görevleri nedeni ile yapmış olduğu işlemler ve bunların cezai sorumluluğu

Av. Nazlı Gaye Alpaslan
Hürses


3568 sayılı yasaya göre unvan almış YMM’ler ve SMMM’ler hakkında  TCK ve meslek yasası olan 3568 sayılı yasadaki uygulanabilecek cezai yaptırımların  kısa bir analizi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 

Yabancı işçi cebi yakmasın

Alo Sgk | 08:52 | | | | | | |


Yabancı işçi cebi yakmasın

Faruk ERDEM
Sabah Gazetesi

Yabancı çalışanın sosyal güvenlik ve bildirimiyle ilgili kurallar değişti. Evinizdeki bakıcı ve dadıların bildirimini yapın, ağır ceza yemeyin

SSK daha avatanjlı

Alo Sgk | 08:46 | | | | | | | |


SSK daha avatanjlı

Ekrem SARISU
Posta Gazetesi

Soru: 1 Ocak 1973 doğumluyum. İlk işe girişim 17 Aralık 1995’te tarım sigortası şeklinde oldu. Daha sonra 5 Haziran 2006’da SSK’lı oldum ve 2016’ya kadar SSK’ya 3664 gün prim ödedim. Şimdi Bağkurlu’yum ve Bağkur’a da 380 gün prim ödemem var. 1993-1994 arası 19 ay askerlik yaptım. Halen Bağkur’a prim ödüyorum. Ne zaman emekli olabilirim? ● ERDEMLİ

16 Mart 2018 Cuma

Kadro Geçiş Sürecinde İşyeri Tescili İşçi Giriş ve Çıkışı

Alo Sgk | 18:16 | | |


Kadro Geçiş Sürecinde İşyeri Tescili İşçi Giriş ve Çıkışı
Mehmet Fatih GELERİ
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
2018 yılında çalışma hayatında birçok değişiklikler olacaktır. Bunların en önemlisi uzun süredir gündemimizde olan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesidir. 696 sayılı KHK ile 2017 yılı 4 Aralık itibariyle taşeron olarak çalışanlar, 02.04.2018 tarihi itibariyle artık kamuda sürekli işçi statüsünde çalışacak.
Geçiş süreci için zaman azalırken Alt işverenler işçilerin çıkış işlemleri, kamu kurumları ise işyeri tescili ve işçi girişleri ile ilgili planlamalarını yapmaktadır.

KDV ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Alo Sgk | 17:28 | |


KDV ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Tasarı 3568 sayılı Meslek Yasası’nda da düzenleme yapıyor. 

Rehinli Alacaklarda Eşya ve Gayrimenkulün Aynından Doğan Vergilerin Tahsil Sıralaması

Alo Sgk | 17:25 |


Rehinli Alacaklarda Eşya ve Gayrimenkulün Aynından Doğan Vergilerin Tahsil Sıralaması

ÖZET : 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla muhtelif düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır.

Malmüdürlüğü Mükelleflerinin KDV İadelerinin Yetkili Vergi Daireleri Tarafından Yapılması Hk. Duyuru

Alo Sgk | 17:21 | | |


Malmüdürlüğü Mükelleflerinin KDV İadelerinin Yetkili Vergi Daireleri Tarafından Yapılması Hk. Duyuru

Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinden Hesaplanan Verginin % 5’inin İndirilmesi

Alo Sgk | 10:47 | | | |


Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinden Hesaplanan Verginin % 5’inin İndirilmesi


Değerli Üyemiz,
6824 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer
121 inci maddesi “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeyle, vergiye uyumlu mükelleflerinden belirlenen şartları taşıyanlara yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin