|  Bugün: 28 Şubat 2015  |  AloSgk.Com'a Hoşgeldiniz...   |  Hakkında  |   Rss  |  Twitter  |  Facebook  |  
SGK Meslek Kodları |  İşyeri Tehlike Sınıfları |  SGK Primi Sorgula |  Denetim Rehberi |  Emeklilik Hesabı(SSK) |  Emeklilik Hesabı(Bağkur) |  Emeklilik Hesabı(Memur) |  

2015 Yılı Asgari Ücretin Neti ve İşverene Maliyeti

Özel Bina İnşaatı
Important

Özel Bina İnşaatında Varislerin SGK Sorumluluğu Nedir?

Soru : Özel bina inşaatı yapmakta iken eşim vefat etti. Bu inşaattan ötürü SGK sorumluluğumuz nedir?
Evlenen Kadın

Evlenen Kadın Şimdilik Kıdem Tazminatı Alır

Son günlerde kıdem tazminatı konusu gündemden düşmüyor. Kıdem tazminatı konusunda her geçen gün farklı haberler yapılmakta, kıdem tazminatı hakkını kaybedeceğini düşünen çalışa...
Baba Çocuk Babalık İzni

Eşi Doğum Yapan Baba’ ya 5 Gün İzin

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'...
Madenciler-2

6552 Sayılı Kanunda İş Kanununa İlişkin Bazı Değişiklikler ve Kıdem Tazminatı

Hayatını kaybeden madencilerin SGK’ya olan her türlü borçları silinerek borcundan dolayı aylık bağlanamayan madenci yakınlarına aylık bağlanacaktır. (Madde 63)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı2

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

MADDE 1 – 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebli...
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı3

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

MADDE 1 – 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin ...
SGK-sgkk

Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 27/6/2012 tarihli ve 28336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (...
Bakanlar Kurulu2

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması...
Resmi Gazete'de Bugün-2
Teşvikten Yersiz Yararlanma

İşverenler, Çok Cazip Olan Bir Prim Teşvikinden Daha Yararlanabilirler

Bilindiği gibi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinde 5921 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonucunda...
Prime Esas Kazanç

SGK Primi Tespitinde Nelere Dikkat Edilmeli?

5510 sayılı Kanun'un 80. maddesine göre; “Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise...
Yönetim Kurulu Üyeleri

SGK’ ya Bildirilmeyecek Yönetim Kurulu Üyesi!

Soru: Anonim şirketimize 25.2.2015 tarihinde yeni bir yönetim kurulu üyesi seçildi. Bu üyenin şirketimizde hissesi yok. SGK’ ya bildirimini nasıl yapacağız?
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliye...
Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılması, bu kişilere ve ail...
Resmi Gazete'de Bugün