..

..

Latest Posts

Kayıt Dışı Sigortalı Çalıştırdığı Tespit Edilen İşverenler İçin Hangi Durumlar Teşviklerden Yasaklama Yapılamaz

Kayıt Dışı Sigortalı Çalıştırdığı Tespit Edilen İşverenler İçin Hangi Durumlar Teşviklerden Yasakla...
Read More

Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Kanunu Tebliğ Taslağı

Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Kanunu Tebliğ Taslağı
Read More

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Kalkınma Bakanlığından: 6550 SAYILI ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGUL...
Read More

Özel Eğitim Kurumları 2016 Yılı Aile, Çocuk, Doğum, Ölüm, Eğitim Yılına Hazırlık Ödeneği, Eğitim Öğretim Tazminat Tutarları

Özel Eğitim Kurumları 2016 Yılı Aile, Çocuk, Doğum, Ölüm Eğitim Yılına Hazırlık Ödeneği, Eğitim Öğr...
Read More