SON YAZILAR

Çalışan

Emekli

Mükellef

İşveren

Son Yazılarım

25 Nisan 2017 Salı

İşletmelerin Adres Değişikliğinin Bildirilmemesinin Akıbeti

Alo Sgk | 10:01 | | | | | |


İşletmelerin Adres Değişikliğinin Bildirilmemesinin Akıbeti

Günseli Zeynep Kalındamar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Vergi Bilim Uzmanı

MuhasebeTR

Değerli okurlar bilindiği üzere işletmelerin ana sözleşmesinde belirtilen adres, bağlı olduğu ticaret sicilden, tescil ve ilan olunmuş resmiyet kazanmış adresidir. Bu adresin değişmesi durumunda İşletmenin tekrardan yeni adresin bağlı olduğu ticaret sicilden tescil, ilan yapması zorunludur. Tescil ve ilan işlemi yapıldıktan sonra, yeni adresi vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir.

Tazminat Yakmak Tarihe Karışıyor

Alo Sgk | 09:58 | | | | | |


Tazminat Yakmak Tarihe Karışıyor

Okan Güray BÜLBÜL
Akşam Gazetesi

'Kıdem tazminatı fonu’ iş hayatına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Planlanan sistemle uzun süre aynı işyerinde çalışan bir kişi tazminatını yakmadan istifa ederek yeni bir işe geçebilecek.

Bir Saat Çalışana Da Tazminat Ödenir

Alo Sgk | 09:49 | | | | | | |


Bir Saat Çalışana Da Tazminat Ödenir

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Tam zamanlı olarak çalışmayan işçilerin çalışma şekillerine part time çalışma,  esnek çalışma veya kısmi süreli çalışma deniliyor. İşyerinde tam süreli çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmalara kısmi süreli çalışma denilmektedir. Kısmi süreli çalışma, tam süreli çalışan emsal işçiye göre belirleniyor. Buna göre tam süreli iş sözleşmesi ile haftalık bir işyerinde 45 saat çalışılıyorsa bu işyerindeki kısmi süreli çalışma haftada 30 saatten daha az yapılan çalışmalardır. 

Kazanılan Mil Puan İşçinin mi Yoksa İşverenin mi?

Alo Sgk | 09:45 | | | | | |


Kazanılan Mil Puan İşçinin mi Yoksa İşverenin mi?

Ahmet Metin AYSOY
Star Gazetesi

Bu yazımızda uçakla sık iş seyahati yapan çalışanları ilgilendiren güncel bir sorunu ele alacağız.

Vergi Cezalarında Af Gereği

Alo Sgk | 09:38 | | | | |


Vergi Cezalarında Af Gereği

Bumin DOĞRUSÖZ
Dünya Gazetesi

2002 yılında çok kapsamlı “Vergi Barışı” adı altında çıkartılan af kanunundan bu yana, bu kanunla birlikte vergi mevzuatımızda ve ceza sistemimizde gerekli düzenleme ve iyileştirmeler yapılmadığı için, affı doğuran sebepler olduğu gibi devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim Prensipleri Tüm Sosyal Sistemler İçin Geçerlidir

Alo Sgk | 09:35 | | |


Kurumsal Yönetim Prensipleri Tüm Sosyal Sistemler İçin Geçerlidir

SERDAR YURDAKUL - Kurumsal Gelişim Danışmanı IKEDA Yönetim Danışmanlığı
Dünya Gazetesi
Toplumsal sistemler kavramı sosyolojinin merkezinde yer alır. İnsan sistemleri olarak da adlandırılan sosyal sistemler en basit şekliyle aileden başlayarak, topluma, şirketlere, belediyelere, bölgeye ve ülkeye kadar uzanır. Sosyal sistemler, bir şirket, endüstri veya eğitim kurumu gibi belirli bir amaca hizmet edecek şekilde de mevcut olabilirler. Bir üniversite kampüsü kendi içinde bir sosyal sistemdir. Herhangi bir kişi aynı anda birçok sosyal sisteme ait olabilir. Her sosyal sistem kendine özel paylaşılan bir ortak amaç ile karakterize edilir. Sonuçta, benzersiz ve paylaşılan özellikler, davranışlar, normlar ve standartlar kümesi ortaya çıkar. Kurumlarda bu duruma kurum kültürü, toplumlarda ise toplumsal kültür diyoruz. Örneğin, belirli bir ülkenin hükümet biçimi, kendi standartlarına sahip bir sosyal sistemi üretir. 20. yüzyılın ilk yarısının Sovyet sosyal sistemi, Birleşik Devletlerinki’nden kültürel ve sosyal açıdan oldukça farklıydı.

Hizmet Birleşmesi Yoksa Abiniz Emekli İkramiyesi Alabilir

Alo Sgk | 09:11 | | | | | | | | | |


Hizmet Birleşmesi Yoksa Abiniz Emekli İkramiyesi Alabilir

Ekrem SARISU
Posta Gazetesi

Soru: Abim 9 Ağustos 1973 doğumlu. 27 Eylül 1993’te polislik mesleğine başladı. 2017 Ağustos ayında Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildi. 1993 yılından önce 1.5 yıl vekil öğretmen olarak görev yaptı. Sigortası sanırım yatmadı. Bu arada polislik yaparken askere gitti ve 15 ay askerlik yaptı. Ama borçlanmadı. Henüz mahkemesi olmadı, kesinleşmiş bir cezası yok. Bu şartlar altında abim emekli olabilir mi? Olursa ne zaman olabilir? Hangi imkânlardan faydalanabilir? ● Coşkun ESKİOĞLU

2017/17 Sayılı Genelgeyle Yapılan Yeni Düzenlemede Mağdur Olan İşverenlere Neden Yeni Bir Hak Verilmiyor

Alo Sgk | 09:04 | | | | |


2017/17 Sayılı Genelgeyle Yapılan Yeni Düzenlemede Mağdur Olan İşverenlere Neden Yeni Bir Hak Verilmiyor

Vedat İLKİ

05/04/2017 Tarihinde 2017/10 Sayılı Genelge için Değişiklik yapıldı.

4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5)

Alo Sgk | 08:58 | | | | |


25 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30048

TEBLİĞ

Rekabet Kurumundan:

4054 SAYILI KANUN UYARINCA ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN
YAPACAKLARI ÖDEMELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/4)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/5)

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği

Alo Sgk | 08:50 | |


25 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30048

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN AMBALAJ BİLGİLERİ, KULLANMA
TALİMATI VE TAKİBİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar