SON YAZILAR

Çalışan

Emekli

Mükellef

İşveren

Son Yazılarım

24 Şubat 2017 Cuma

Yatırımları Artıracak Yeni Teşvikler (2017)

Alo Sgk | 17:16 | | | | |


Yatırımları Artıracak Yeni Teşvikler (2017)

Cevdet AKÇAKOCA
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
MuhasebeTR

Devlet, 2017 yılında ülkemize yapılan haksız hücumları, not düşürmelerini ve benzeri saldırıları boşa çıkarabilmek için harıl harıl çalışıyor. Devam eden ekonomik durgunluğu aşmak için iç ve dışta bir çok çalışmalar yaptığı gibi özellikle yatırımları artırmak için devamlı şekilde yeni kararlar alıyor, benim tabirimle yağmur gibi kararlar çıkıyor ve bizler bu kararları incelemeye, okurlarımıza açıklamaya yetemiyoruz, yetişemiyoruz, İnşallah bürokrasi yetişebilir.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Gelir Vergisi Beyanı İçin Son 4 Gün

Alo Sgk | 16:56 | | | | | |


Basit Usule Tabi Mükelleflerin Gelir Vergisi Beyanı İçin Son 4 Gün

Vergiye Uyumlu Dürüst Mükellefe Vergi İndirimi

Alo Sgk | 10:25 | | | | |


Vergiye Uyumlu Dürüst  Mükellefe Vergi İndirimi

Günseli Zeynep Kalındamar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Vergi Bilim Uzmanı

MuhasebeTR

Kobi Birleşmelerine Vergi Desteği

Alo Sgk | 10:20 | | | | | | |Kobi Birleşmelerine Vergi Desteği

İsmail Ünlü
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
BDO IK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

MuhasebeTR


Yeni gelen düzenleme ile KOBİ kapsamında bulunan üretim yapan şirketlerin birleşmelerine yönelik vergi teşviki geliyor. Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen madde ile sanayi sicil belgesine sahip olan KOBİ’lerin birleşmesi halinde  birleşme dönemi dahil 3 yıl ödeyecekleri kurumlar vergisi indiriminde % 75’lere kadar indirim geliyor.

KHK-687 ile Özel Sektör İşverenlerine SGK ve Vergi Desteğinde İşe Alınan Kişilerin İşe Alındıkları Tarihten Önceki Üç Aya ilişkin SGK APHB ve Muhtasar Beyannamelerinde Kayıtlı Sigortalılar Dışında Olmaları Durum Belirsizliği

Alo Sgk | 10:10 | | | | | | | | |KHK-687 ile Özel Sektör İşverenlerine SGK ve Vergi Desteğinde İşe Alınan Kişilerin İşe Alındıkları Tarihten Önceki Üç Aya ilişkin SGK APHB ve Muhtasar Beyannamelerinde Kayıtlı Sigortalılar Dışında Olmaları Durum Belirsizliği


Musa Çakmakçı
Sosyal Güvenlik Uzmanı

MuhasebeTR

Mahkeme Kararına Göre Ödenen Tutarların Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilip İndirilemeyeceği

Alo Sgk | 10:02 | | | | | | |


Mahkeme Kararına Göre Ödenen Tutarların Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilip İndirilemeyeceği

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

Soru: Mahkeme kararına göre ödenen tutarların kurumlar vergisi matrahından indirilip indirilemeyeceği.

Vergi ve SGK Taksitlendirmesi İle İlgili 2017/1 Sayılı İç Genelge İle Büyük Olanak

Alo Sgk | 09:58 | | | | | | |


Vergi ve SGK Taksitlendirmesi İle İlgili 2017/1 Sayılı İç Genelge İle Büyük Olanak

Dr. Mustafa ALPASLAN
MuhasebeTR

Bilindiği gibi, 6736 sayılı Yasa Resmi Gazete’nin 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı nüshasında yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir. Yasa, 2016 yılından itibaren uygulanmış olup, bugüne kadar devam etmiştir. Yasadan faydalanmak için müracaat anlamında süreler dolmuştur. Daha sonra ödemelerle ilgili ek süreler verilmiş olmakta birlikte, son ödeme vadesi 31 Mayıs 2017 tarihine uzatılmıştır.

İş Başı Eğitim Programı Ve SGK Prim Teşviki Uygulaması (24.02.2017-Güncel)

Alo Sgk | 09:52 | | | | | | |


İşKur İş Başı Eğitim Programı Ve Programı Tamamlayanlar İçin SGK Prim Teşviki Uygulaması

Lütfi GÜLBENK
S.M.M.M.
Gülbenk Müşavirlik

20 Şubat 2017 tarihli Genel Müdürlük talimatındaki hususlar yazı metnine işlenmiştir.

Statü Değişikliği Çıkış Kodu Hangi Hallerde Kullanılır!!

Alo Sgk | 09:43 | | | | | |


Statü Değişikliği Çıkış Kodu Hangi Hallerde Kullanılır!!

Taner ÖZDEMİRÇıkış kodları ile ilgili Okurlarımın da bildiği üzere dönem dönem bu maddelere değinmekteyim. Zira çıkış kodlarının ve süreçlerinin davasal süreçlerde ne kadar önem arz ettiği şüphesiz bir gerçektir. Bugünkü yazımda ise Okurumdan gelen bir soruya cevap vererek değineceğim.

Doğum Borçlanmasıyla Kazanılan Günler Son 1260 Gün Hesabına Girmez

Alo Sgk | 09:33 | | | | | | | | |


Doğum Borçlanmasıyla Kazanılan Günler Son 1260 Gün Hesabına Girmez

Ekrem SARISU
Posta Gazetesi

Soru: Annemin 58 yaş 3600 günden emekli olabilmesi için 4/A’dan 1260 gün prime ihtiyacı var. Bunun 540 gününü çalışarak, 720 gününü de çalışırken doğum borçlanması yaparak tamamlayabilir mi? ● Orhun ÇELEBİ