SON YAZILAR

Son Yazılarım

10 Aralık 2016 Cumartesi

BES’e Otomatik Katılım Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin Basın Açıklaması

T.C. 
BAŞBAKANLIK 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

Resmi Gazete (10 Aralık 2016 Tarihli ve 29914 Sayılı Resmî Gazete)

9 Aralık 2016 Cuma

Emeklilik Dolandırıcılarına Aman Dikkat!


MemurHaber  
ANKARA’dan okurumuz Ayşegül Solmaz soruyor: “Bünyamin bey, eksik günlerim var emeklilik için. Kocam bir muhasebecinin yanından sigortalı göstermiş beni, her ay 200 Lira ödüyorduk adama sigortalı göstersin diye. Ama SGK müfettişi beni çağırdı, gittim, ifade verdim. Şimdi silmiş o günlerimi. Oraya ödediğim paraları nasıl geri alırım? Devlet bizi mağdur etti. Bana bir çıkar yol gösterin…”

Bedelsiz Verilen Hizmetin Vergilendirilmesi


Koray ATEŞ 
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

Soru: Bedelsiz verilen hizmetin vergilendirilmesi nasıldır ? 

Resen Terkin İşlemleri (Uygulama İç Genelgesi 2016/2)

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 

Sayı : 29537098-105[37]-52535
Tarih: 12/05/2016
Konu : Re’sen Terkin İşlemleri
31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile değişik 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160 inci maddesinde;

Otuz Yıl Üzeri Hizmete İkramiye Hakkında Son Durum Ne?Emekli memurların bugünlerdeki bir umutları da 30 yıl üzeri hizmete ikramiye ödenmesini öngören yasanın Anayasa Mahkemesince iptali sonucu doğan ekstra ikramiye hakkı idi.

2017 Yılı Asgari Ücret Yüz Güldürecek mi?Bu yılda asgari ücret komisyonu toplandı. 

Eğitimlerin Bedeli İşçiden İstenemez


Milliyet Gazetesi  
Genç üniversite mezunları hayata atılırken en çok karşılaştıkları sorun, üniversitede aldıkları eğitimin, başvurdukları işler için yeterli gelmemesi oluyor.

Geç Gelen Faturaların Maliyeti


Dünya Gazetesi  
Fatura düzenlenmemesinin veya alınmamasının, düzenlenen belgelerde gerçek bedel dışında bir bedele yer verilmesinin çeşitli müeyyideleri var. Çok özet bir cümle olacak ama, bu fiiller için, fatura düzenleyecek veya alacak olanların her birine, 2016 yılında 106 bin lirayı geçmemek üzere, faturada yazılması gereken tutarın %10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesiliyor.

Bu Yıl Asgari Ücreti Belirlemek Çok Zor


Dünya Gazetesi  
2017 yılında çalışanların alacağı asgari ücreti belirleyecek komisyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde toplanmaya başladı.