25.02.2011 tarih ve 27857 ( mükerrer ) resmi gazete ile  6111 sayılı Torba Yasa Yayımlandı…  6111 Sayılı Yasa Tam Metni İçin Tıklayınız…!