• Mehmet Ali

    Anayasa Mahkemesinin E: 2010/28, K: 2011/139 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 12/5/1982 Tarihli ve 2670 Sayılı Kanun ile İlgili) / Anayasa Mahkemesi Kararı

    - 07 Şubat 2012

  • Facebook’da Paylaş

İTİRAZIN KONUSU : 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 12.5.1982 günlü, 2670 sayılı Yasa’nın 31. maddesiyle değiştirilen 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin “Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,” biçimindeki… Yazının Devamı İçin Tıklayınız…!