vedatilki AliTezel.Com ► 29/12/2012 Tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile belirlenmiş oldu.

27/12/2012 Tarihinde Karar alınmış olup,2012/1 Karar No belirlenmiştir.

Kararın özeti:

 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4/12/2012 tarihinde başladığı çalışmalarını 27/12/2012 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

 1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

2) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında 32,62 (otuz iki altmış iki) Türk Lirası olarak, 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise 34,05 (otuz dört sıfır beş ) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,

 3) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında 27,97 (yirmi yedi doksan yedi) Türk Lirası olarak, 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise 29,25 (yirmi dokuz yirmi beş) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,

 4) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle,

karar verilmiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücretler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

2013 Yılın da Uygulanacak Asgari Ücret Rakamları:

 

 

2013 YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

DÖNEM 16 YAŞ ÜSTÜ 16 YAŞ ALTI
Günlük Aylık Günlük Aylık
01.01.2013-30.06.2013 32,62 TL. 978,60 TL. 27,97 TL. 839,10 TL.
01.07.2013-31.12.2013 34,05 TL. 1.021,50 TL. 29,25 TL. 877,50 TL.

 

Tabloya aslında yabancı değiliz.

Bu tablo ile Asgari Ücretle çalışanlar umduklarını bulamamışlardır.

Yıllık Artış Oranı:

İLK ALTI AY İÇİN:%4,05 Oranında artmıştır.Aylık artış miktarı 38,10 TL Günlük 1,27 TL.Artış.(*)

İKİNCİ ALTI AY İÇİN:%4,4 Oranında artmıştır.Aylık artış miktarı 42,90 TL. Günlük 1,43 TL. Artış(*)

KÜMÜLATİF ARTIŞ ORANI:%8,6 Oranında olmuştur.(*)

 (*)16 YAŞINDAN BÜYÜKLER DİKKATE ALINDI.

Asgari Ücret bu artış oranı dikkate alınarak SGK Primleri değişecektir.

SGK İdari Para Cezaları artış gerçekleşmiştir.

İşsizlik Ödeneği,İş Kazası,Meslek Hastalığı,Hastalık,Analık Sigortası ile verilen Kısa Vadeli Sigorta Kollarından olan Geçici İş Göremezlik Gelirleri de Asgari Ücret  artış miktarına bağlı olarak artmıştır.

Borçlanma Miktarları da artmıştır.

Neler Değişiyor?

  • Ø  SGK PRİMLERi
  • Ø  AGİ
  • Ø  SGK İDARİ PARA CEZALARI
  • Ø  İŞSİZLİK ÖDEMELERİ
  • Ø  BORÇLANMALAR
  • Ø  GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİ
  • Ø  İŞÇİLİK MALİYETLERİ
  • Ø  ASGARİ ÜCRETTİN DİKKATE ALINARAK BELİRLEDİĞİ TÜM ÖDEMELER

16 YAŞINDAN BÜYÜK VE KÜÇÜK OLANLARA GÖRE 2012/2013 KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

16 YAŞINDAN BÜYÜKLER   ASGARİ ÜCRET    
  2012 YILI (01.07-31.12.2012) 2013 YILI(01.01-30.06.2013) ARTIŞ ORANI FARK
BRÜT 940,50 978,60 %4,05 38,10
İŞÇİ MYÖ(%14) 131,67 137,00    
İŞÇİ İŞSİZLİK (%1) 9,41 9,79    
GELİR VERGİSİ(%15) 119,91 124,77    
DAMGA VERGİSİ 6,21 6,46    
NET ÖDEME 673,30 700,58 %4,05 27,28
GÜNLÜK NET  ASGARİ ÜCRET 22,44 23,35   0,91
AGİ  NET GÜNLÜK 2,22 2,45 %10 0,23
AGİ DAHİL NET ÖDEME GÜNLÜK 24,66 25,80   1,14
AYLIK NET AGİ DAHİL 739,80 774,00 %4,62 34,20
16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER   ASGARİ ÜCRET    
  2012 YILI (01.07-31.12.2012) 2013 YILI(01.01-30.06.2013) ARTIŞ ORANI FARK
BRÜT 805,50 839,10 %4,17 33,60
İŞÇİ MYÖ(%14) 112,77 117,47    
İŞÇİ İŞSİZLİK (%1) 8,06 8,39    
GELİR VERGİSİ(%15) 102,70 106,99    
DAMGA VERGİSİ 5,32 5,54    
NET ÖDEME 576,65 600,71 %4,17 24,06
GÜNLÜK NET  ASGARİ ÜCRET 19,22 20,02   0,80
AGİ  NET GÜNLÜK 2,22 2,45 %10 0,23
AGİ DAHİL NET ÖDEME GÜNLÜK 21,44 22,47   1,03
AYLIK NET AGİ DAHİL 643,20 674,10 %4,80 30,90

 

*agi=bekar işçi olarak dikkate alınmıştır.

2012 için 66,49

2013 için 73,40

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

Kaynak : AliTezel.Com