Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2013 takvim yılında uygulanmak üzere; –

– Birinci derece sakatlar için 800 TL,

– İkinci derece sakatlar için 400 TL,

– Üçüncü derece sakatlar için 190 TL

olarak tespit edilmiştir.

Kaynak:  284 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği