SGK SGK Genelgesi

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 25029274- 1093-11/26
Konu : İş kazası ve Meslek Hastalıkları Soruşturulması

G E N E L G E
2013/31

 

Bilindiği üzere, soruşturulması gereken iş kazası ve meslek hastalığı olaylarının tespitinde uyulacak kurallar Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları konulu 2011/50 sayılı Genelgenin “3.İş kazası ve meslek hastalığının soruşturulması” başlıklı kısmında yer alan açıklamalara göre yürütülmektedir.

Yine, iş kazası ve meslek hastalığı olaylarında kusur oranlarının tespiti amacıyla Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerinden talepte bulunulmayacağı ile kusur oranları konusunda yapılacak çalışmalar 08/07/2011 tarihli ve 2011/57 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Ayrıca, “Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı tespit işlemleri” konulu 2011/49 sayılı Genelgenin “3.1.2. İş Kazası Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler” başlıklı bölümünde ise meslekte kazanma gücü tespiti için iş kazası dosyasında bulunması gereken belgeler ifade edilmiştir…

Genelgenin Tam Metni İçin Tıklayınız…!