• Mehmet Ali

    1 Eylül 2013 itibarıyla Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı Tüm İşyerleri İçin % 2 Olarak Uygulanacaktır. / Ahmet AĞAR

    - 11 Eylül 2013

  • Facebook’da Paylaş

Ahmet Ağar Ahmet AĞAR ► Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.” hükmünü taşıyan (c) bendi;

        19.01.2013 tarih 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı Kanunun 9. maddesiyle değiştirilerek, 01.09.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, (İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primi) sigortalının prime esas kazancının % 2’si olarak tespit edilmiştir. Bu primin tamamı eskiden olduğu gibi işveren tarafından ödenecektir..

         Yapılan bu değişiklik doğrultusunda 6385 sayılı Kanunun 10. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun “Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi” başlıklı 83. ve “Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler” başlıklı 84. maddesi yine aynı tarihten geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

5510 sayılı Kanununun 81. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yapılan bu değişikliğe göre…

Makalenin Devamı İçin Tıklayınız…!