Resmi Gazete Resmi Gazete ► YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1051   Son Yıllarda Türk Sporunda Yaşanan Doping Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2013/5474  Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Çernobil Bağış Fonuna İlişkin Hibe Anlaşması Hakkında Karar

2013/5517   “Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 2 Çerçevesinde 2010 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Ek No 1” ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5273  Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Şekerli Bucağı, Şekerli Köyü, Oluklu Bağlısının Ana Köyden Ayrılarak Oluklu Adıyla Bağımsız Köy Olması ve Viranşehir İlçesi, Merkez Bucağı, Gözeli Köyü, İnişli Bağlısının Siverek İlçesi, Karakeçi Bucağı, Ayrancı Köyüne Bağlanması Hakkında Karar

2013/5486  Manisa İli, Alaşehir İlçesinde Tesis Edilecek Jeotermal Enerjiye Dayalı Üretim Tesisine Jeotermal Kaynakların Ulaşımını Sağlayacak Boru Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Manisa İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5487  Çankırı İli, Merkez İlçede Bulunan Alanların, 25/7/2012 Tarihli ve 2012/3500 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla İlan Edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına İlave Edilmesi Hakkında Karar

2013/5494  “154 kV (Bartın-Cide) Brş.N.-Hema Enerji İletim Hattı (Girdi-Çıktı) Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5495  “380 kV Ada 2-Paşaköy Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5496  “154 kV Kıyıköy RES TM-Kıyıköy TM Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5497   Siirt İli, Şirvan İlçesinde Tesis Edilecek Şirvan Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5524   İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kaynarca Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riski Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5529  Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/5534  Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/5538  Ankara İli, Mamak İlçesi, Anayurt ve Gülseren Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Sağlık Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2013/5525 4487 Sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Özel Fonun İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Bazı Askerî Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Özel Fon Yönetmeliği

—  Üniversiteler Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1/11/2013 Tarihli ve 5565 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1/11/2013 Tarihli ve 5567 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri