SON YAZILAR

16 Nisan 2015 Perşembe

1 Ekim 2008’den Sonra Emekli Olanların Aylık Bağlama Oranı Ne Oldu?

Alo Sgk | 09:07 | | | | | | | |
Ali Tezel

Ali Bey, geçen ay emekli oldum, yaklaşık 5 bin 680 günüm vardı ve elime sadece 690 lira emekli aylığı verdiler. Size aylık bağlama kararımı gönderiyorum inceleyebilir misiniz? (İsmi saklı)

Sayın okurum, emekli aylığında çalışmalarınız üç döneme ayrılıp hesaplama yapılır. Birinci dönem 31.12.1999 ve öncesi, 01.01.2000 ile 30.09.2008 arası ikinci ve son olarak da 01.10.2008 sonrası dönemdir.

Emekli aylıklarının üç dönemi de hesaplama tarzı olarak birbirine benzer ve ortalama aylık kazanç ile bu kazancın yüzde kaçının emekli aylığı olacağı hesaplanır. Ancak 01.10.2008 gününden sonra prim ödemesi olanlar için bir sorun var. Zira alt sınır aylıklarının hesaplanmasında bakmakla yükümlü olan kişiniz (eşiniz, çocuklarınız, anababanız) varsa taban aylık bağlama oranı yüzde 35’den yüzde 40’a çıkarılır. Sizin aylık bağlama kararınızda 01.10.2008 sonrası aylık bağlama oranı yüzde 35 olarak alınmış eğAer, bakmakla yükümlü olduğunuz eşiniz, çocuklarınız veya anne ve babanız varsa bu oran yüzde 40 olmalıydı. Şayet varsa hemen SGK’ya dilekçe verin ve B dönemi denilen (01.10.2008 sonrası) aylık bağlama oranınızı yüzde 40’a çıkarttırın bu halde emekli aylığınız yaklaşık 50 lira kadar artacak.

ALT SINIR YÜZDE 35

5510 sayılı Kanun’un “Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama işlemleri başlıklı 55’inci maddesinde şöyle denilmektedir:

“Bu Kanun’a göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için 82’nci maddeye göre tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait Ocak ayı itibariyle 29’uncu maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ortalama aylık kazancın yüzde 35'inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa yüzde 40'ından az olamaz. Hak sahibi kimselerin aylıkları; hak sahibi bir kişi ise bu fıkraya göre hesaplanan alt sınır aylığının yüzde 80'inden, hak sahibi iki kişi ise yüzde 90'ından az olamaz. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmı aylıklar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.”

ORANLAR DÜŞÜRÜLDÜ

Emekli aylığınızı hesaplarken çalışma döneminizi üçe ayıracaklarını söylemiştim. Aylık Bağlama Oranı’nda (ABO) bu üç dönemde farklıdır.

Mesela...


Kaynak ve Yazının Devamı ► http://www.millet.com.tr/1-ekim-2008den-sonra-emekli-olanlarin-aylik-baglama-orani-ne-oldu-yazisi-1265785