SON YAZILAR

15 Ağustos 2015 Cumartesi

İsviçre’den prim transferi nasıl yapılır?

Alo Sgk | 11:10 | | | | | | | | |
İsviçre’den prim transferi nasıl yapılır?

Ali TEZELisviçre denilince akla Alp Dağları, çikolata ve bankacılık sektörü gelir. Bugün uzun yıllar İsviçre’de yaşamış ve daha sonra memlekete geri dönmüş bir okurumuzun sorularına cevap arayacağız. “1979'dan 2014 Mart ayına kadar İsviçre’de çalıştım. 04.05.2014 tarihinde Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Sigortaya olan yurtdışı borçlanmamı kendim açıktan ödedim. İsviçre’deki prim transferi için Antalya SGM’ ye başvurdum. Sigortadaki memurun bana verdiği bilgi şöyle; 35 senenin İsviçre’deki kesilmiş olan primimin tamamını değil de Türkiye sigortasına borçlanmış olduğum senelerin priminin ödeneceğini söyledi. Bu konuda ne yapmam gerekiyor? (Hüseyin SELİMBAŞOĞLU)

Sayın Okurum,
 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ‘Gurbetçilerimiz’ arasında İsviçre’den prim transferi konusunda yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Yurtdışında çalışılan sürelerin kısmen borçlanılması mümkün. Ancak SGK, İsviçre SGK’sı arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesini gerekçe göstererek İsviçre’de kesilen primlerin tümünün sigortalıya iadesini çalışılan sürelerin tamamının borçlanılması halinde uyguluyor. Kısmi borçlanma yapıldığında primlerin borçlanılan süreye tekabül eden kısmı iade ediliyor ve borçlanılmayan süredeki günler Türkiye de geçmiş hizmet olarak kabul edilmiyor.
 
FAZLA PARA İSTENİYOR
 
Örneğin 1974 yılından Türkiye'de 200 gün SSK statüsünde çalışması olan 1959 doğumlu Ahmet Bey aynı yıl İsviçre'ye gitmiş ve 10 bin gün çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönmüş bulunmuş olsun. Ahmet Bey transfer edilecek primler karşılığı borçlanıp emekli olmak isterse tam olarak 10 bin günlük prim ödenmesi isteniyor. 3201 sayılı Kanuna göre 3 bin 400 günlük borçlanma yaparak emeklilik hakkını hemen kazanacak olan Ahmet Bey transfer edilen primleri alabilmek için ihtiyacı olmadığı halde 10 bin günlük prim ödemek zorunda kalıyor.
 
Zira SGK “Transfer olunan primlerden Türk emeklilik sigortası çerçevesinde sigortalı veya hak sahibi yararına hiç bir menfaat sağlanmıyorsa, anılan yetkili kuruluş transfer edilmiş olan primleri ilgili kimselere öder” hükmünü gerekçe göstererek fazla ödenen primlerle aylığın 1 TL bile artmasını gerekçe göstererek tamamını borçlandırıyor.

MAHKEMEYE GİDİN
 
Bununla birlikte siz borçlanma yapıp emekli aylığını bağlattıktan sonra transfer talep etseniz SGK yine borçlanma süresinin 10 bin güne çıkartılmasını şart koşar.
İşte burada borçlanma işleminin önemi devreye giriyor. Eğer borçlanmayı en değerli dönemleri en uygun rakamdan seçerek yapmışsanız SGK gün artırırken aylığınızın da artığını söyleyemeyecektir ve yargı yoluna başvurduğunuzda transfer edilen primlerin toplam süre borçlanılmadan alınması daha kolay olacaktır.
 
Açacağınız davada şansınızın olup olmaması da...