SON YAZILAR

18 Haziran 2016 Cumartesi

Emekli çalışanın icra kesintisi karşısındaki durumu!

Alo Sgk | 09:19 | | | | | | | | | |

Taner ÖZDEMİR  


Emekli maaşlarından emekli olan kişilerin beyanı haricinde icra kesintisi mümkün olmamaktadır. Peki emekli olduktan sonra Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlardan icra kesintisi yapılabilmekte midir? Makale konumuzu bu konu üzerine değerlendireceğiz.Geçtiğimiz günlerde sevdiğim bir meslektaşım ile bu konu üzerine konuştuk. 5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesi açıkça, “Emeklilerin gelir, aylık ve ödenekleri haczedilemez” diyor. Kanun sadece SGK nezdinde doğacak alacaklar ve nafaka ödemesinde hacze izin veriyor ve bu da maaşın dörtte birine uygulanabiliyor. Her ne kadar nafaka durumu da muallakta olsa da başlıktaki konumuzun dışına çıkmadan, Emekli olup SGDP primi ile bir işverenin yanında çalışan işçinin icra kesintisi hakkında detayları aktaracağım.

5510 sayılı Kanunun 93. Maddesinde geçen ‘Emeklilerin gelir, aylık ve ödeneceklerinden haczin mümkün olmadığı belirtilmektedir. Yani; Zaten hayatını kıt kanaat idame ettiren emekli vatandaşlarımızın, almış oldukları emekli maaşı sadece yaşam şartlarını gerçekleştirmek için yeterli olacağı için bu ücret ve eklentilerinin de haczinin mümkün olmadığını belirtmektedir. Lakin emekli zat eğer ki kendi beyanıyla emekli maaşından kesinti olmasına onay verirse o zaman icra tebligatı işleme konulabilecektir.


Emekli olup bir işverenin yanında Sosyal Güvenlik Destek primine tabi çalışanların İcra tebligatı karşısındaki durumu nasıldır?

Sosyal Güvenlik desteleme primi nedir?

Sosyal güvenlik destekleme primi emekli olduktan sonra gerek bir işverenin yanında hizmet akdine tabi olarak çalışan kişileri ifade etmektedir. Yani işveren çalıştırdığı bu emekli işçi için %7,5 işçi primi %22,5 da işveren primini Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemek zorundadır. Yine işveren bu işçiler için yasal olarak da bordro düzenlemek zorundadır.

Sosyal Güvenlik Desteleme primine tabi olarak çalışan işçinin aldığı ücretinin emekli maaşıyla bir bağlantısı olmadığı için bu ücretten icra kesintisinin yapılabileceği de şüphesiz mümkündür.

Sonuç olarak ; Emekli olup bir işverenin yanında bordrolu çalışan kişiye gelen icra tebligatına ilişkin olarak bordrodaki ücretinden belirtilen tevkifat oranı ölçütünde kesinti yapmak da mümkündür.