SON YAZILAR

30 Aralık 2017 Cumartesi

Asgari Ücret ve Asgari Ücret Maliyeti Tablosu

Alo Sgk | 09:30 | | | | | | |


Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
01.01.2018-31.12.2018
Asgari Ücret Tabanı (Günlük)
       67,65 ₺
Asgari Ücret Tavanı (Günlük-7,5)
      507,38 ₺


Asgari Ücret 30*Gün (Taban)
   2.029,50 ₺
SGK Matrahı (Taban)
   2.029,50 ₺
SGK Matrahı (Tavan-7,5 Kat)
 15.221,40 ₺


SGK Primi (%14)
      284,13 ₺
İşsizlik Primi (%1)
       20,30 ₺
İşçi Prim Toplamı
     304,43 ₺
Gelir Vergisi Matrahı
   1.725,07 ₺
Gelir Vergisi (%15) - Agi Öncesi *
      258,76 ₺
Damga Vergisi (%07,59)
       15,40 ₺
Kesintiler Toplam
     578,59 ₺

Net Asgari Ücret ** 
   1.603,12 ₺

İşveren İşsizlik Payı (%2)
       40,59 ₺
İşveren SGK Payı (%20,50) *** 
      416,05 ₺
Maliyet Toplamı
   2.486,14 ₺

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Karar 2017/1 (2018 Yılı Asgari Ücret Kararı)Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
01.01.2017-31.12.2017
Asgari Ücret Tabanı (Günlük)
  59,25 ₺
Asgari Ücret Tavanı (Günlük-7,5)
444,38 ₺
Asgari Ücret 30*Gün (Taban)
   1.777,50 ₺
SGK Matrahı (Taban)
 1.777,50 ₺
SGK Matrahı (Tavan-7,5 Kat)
13.331,40 ₺
SGK Primi (%14)
   248,85 ₺
İşsizlik Primi (%1)
    17,78 ₺
İşçi Prim Toplamı
   266,63 ₺
Gelir Vergisi Matrahı
  1.510,87 ₺
Gelir Vergisi (%15) - Agi Öncesi
 226,63 ₺
*
Damga Vergisi (%07,59)
    13,49 ₺
Kesintiler Toplam
    506,75 ₺
Net Asgari Ücret
    1.404,06 ₺
**
İşveren İşsizlik Payı (%2)
     35,55 ₺
İşveren SGK Payı (%20,50)
   364,39 ₺
***
Maliyet Toplamı
2.177,44 ₺

Not 1 : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk lirası dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni 
Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2 : 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.

* Gelir Vergisi 1. Dilimi dikkate alınarak hesap edilmiştir.

** Net ele geçen asgari ücret bekar ve çocuksuz işçi için hesap edilen Asgari geçim indirimi dahil edilmiştir.

*** İşveren teşvikleri hesaplamaya dahil edilmemiştir.
Hesaplamalar Bilgi İçindir. Hiç Bir Sorumluluk Kabul Edilmez.