SON YAZILAR

26 Ocak 2017 Perşembe

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçükler için Teşvik Süresi 31.12.2017 ye Kadar Uzatıldı

Alo Sgk | 16:58 | | | | | |


18 yaşından büyük, 29 yaşından küçükler için Teşvik Süresi 31.12.2017 ye Kadar Uzatıldı 
Mehmet Fatih GELERİ  
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı  
İşsizlerin ve öğrencilerin gerek teorik bilgilerinin uygulanmasını görmeleri gerek iş deneyimi edinmeleri ve iş ortamına uyum sağlamaları amacıyla düzenlenen işbaşı eğitim programları ile işverenler hiçbir maliyete katlanmadan istihdam etmek istedikleri kişileri kendileri yetiştiriyor.

Katılımcı, işbaşı eğitim programı süresince (aylık 26 gün katılım sağlaması halinde) asgari ücret tutarındaki gider ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri ve genel sağlık sigortası primi İşkur tarafından ödenmektedir. Bu bağlamda 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunun geçici 15. Maddesi BK kararı ile 31.12.2017 tarihine kadar uzatıldı.
31.12.2017 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
Ayrıca işverenler 30.06.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır. 30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda ise, katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.
4447 sayılı geçici 15. Madde:
18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;
a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması ve
b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması
kaydıyla;
- İşe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay,
- Diğer sektörlerde ise 30 ay
süre ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden (2017 yılı alt sınır:1.777,50 TL.) hesaplanan tutar Fondan karşılanır. 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanır.
İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak;
- 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini...

Kaynak ve Yazının Devamı ► http://www.ikplatform.com