SON YAZILAR

22 Ocak 2017 Pazar

Af Kapsamında Vergi Ve Prim Borcunu Yapılandırıp İlk Taksiti Süresinde Ödemeyenler Dikkat! Son Fırsatı Kaçırmayın

Alo Sgk | 12:41 | | | | | | | | | |


Af Kapsamında Vergi Ve Prim Borcunu Yapılandırıp İlk Taksiti Süresinde Ödemeyenler Dikkat! Son Fırsatı Kaçırmayın

S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK  
Gülbenk Müşavirlik  

6736 sayılı Kanun ile Maliye ve SGK’ya olan borçların enflasyon oranları üzerinden ve uzun süreli taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanarak, borçlulara ödeme kolaylığı getirilmişti.  Anılan Kanun uyarınca Maliyeye olan borçlar için yapılacak ilk taksit/peşin ödeme süresi 30/11/2016 tarihinde; SGK’ya olan borçlar için yapılacak ilk taksit/peşin ödeme süresi ise 2/1/2017 tarihinde sona ermişti.


Ancak, her iki Kurumun bankalarla olan bağlantısında yaşamış oldukları sorunlar nedeniyle Maliyeye olan borçlar için peşin ödeme süresi 2/1/2017 tarihine;  SGK’ya olan borçlar için ilk taksit/peşin ödeme süresi 9/1/2017 tarihine kadar uzatılmıştı.

Ne var ki yapılan süre uzatımlarına rağmen ilk taksitlerini/peşin ödemelerini yapamamış veya eksik yapmış olan borçlular yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybettiklerinden, bu mükellefler yeniden Maliyenin ve SGK’nın haciz işlemleri ile karşı karşıya kalmışlardır.

Torba yasa ile son bir fırsat daha verildi.

TBMM’nce 18/1/2017 tarihinde kabul edilen 6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile SGK ve Maliyeye olan borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmuş olmalarına rağmen,  ilk taksitlerini veya peşin ödemelerini yapmamış olan vergi ve prim borçlularına son bir fırsat daha tanındı.

Yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece haciz işlemleri de durduğundan vergi ve prim borcu olan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmeleri menfaatlerine olacaktır.

Yeni düzenlemeden 6736 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunan vergi ve prim  borçluları yararlanabileceğinden, yapılandırma başvurusunda bulunmamış olan mükelleflerin getirilen yeni düzenlemeden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

İlk taksit/peşin ödeme süresine dikkat!

6770 sayılı Kanunla yapılan düzenleme uyarınca, Maliyeye ve SGK’ya olan ilk taksit/peşin ödemelerin en geç  31/5/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Maddenin birinci fıkrasında Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş taksitler için ayrıca geç ödeme zammı ödenmesi şartı da getirildiğinden, TBMM tarafından kabul edilen yasa Ocak ayı içinde Resmi Gazetede yayımlandığı takdirde,

Maliyeye olan ilk taksitin/peşin yapılandırmaların 1.40 X 2 ay= % 2.80

SGK’ya olan ilk taksitin/peşin yapılandırmaların % 1.40 geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi gerekecektir.

İkinci ve sonraki taksitlerin ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır.

Anılan Kanun uyarınca,2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.

Dolayısıyla...