SON YAZILAR

22 Ocak 2017 Pazar

Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak 8.000 TL Kazanç İstisnası

Alo Sgk | 12:34 | | | | | |


Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak 8.000 TL Kazanç İstisnası  

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir  
KGK Bağımsız Denetçisi  

1-Basit Usul İstisnası Hangi Kazançlara Uygulanır? Süre Sınırı Var mıdır?

Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın 8.000 Türk liralık indirim uygulanır.
İndirim, 01.01.2016 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanır. Dolayısıyla, indirim 2016 yılına ait kazançlara ilişkin olarak 2017 yılında verilecek beyannamede dikkate alınır.
Söz konusu indirim, basit usule tabi mükelleflerin sadece ticari kazançlarına uygulanacak olup beyana tabi diğer gelir unsurlarının da bulunması halinde bu gelirlere indirim uygulanmaz.
2-Yararlanılmayan İndirim Ertesi Yıla Devreder mi?
Vergilendirme döneminde kazanç elde edilmemesi veya 8.000 Türk lirasının altında kazanç elde edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı ertesi yıllara devredilmez.
3-Genç Girişimci İstisnası ile Basit Usul Ticari Kazanç İstisnasından Birlikte Yararlanılabilir mi?
Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile 8.000 Türk liralık indirimden birlikte yararlanamazlar.
Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerden genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile 8.000 Türk liralık indirime ilişkin şartları birlikte taşıyanlar, söz konusu istisna veya indirimin hangisinden faydalanacaklarını kendileri belirler.
4-Basit Usulde Mükellef Gerçek Usule Geçerse İstisna Devam Eder mi?
Basit usule tabi mükelleflerin herhangi bir nedenle takvim yılı içerisinde gerçek usule geçmeleri durumunda, 8.000 Türk liralık indirimden yararlanmaları mümkün değildir.
Ayrıca, gerçek usule geçen mükellefler genç girişimci istisnasına ait diğer şartları taşısalar dahi ilk defa mükellefiyet tesis edilme şartı ihlal edilmiş olduğundan, söz konusu istisnadan da yararlanamazlar.
5-Basit Usul İstisnası Beyannamede Nerede Gösterilir?
İndirim tutarı, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin) “Gelir Bildirimi” bölümünün ilgili satırında gösterilir.
Söz konusu indirim tutarı basit usulde tespit edilen ticari kazancın yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Eki”nde yer alan “Basit Usulde Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim” bölümünün ilgili satırında gösterilir.
6-Basit Usul İstisnası Hangi Tarihte Yürürlüğe Girer
Basit usule tabi mükelleflere uygulanacak kazanç indirimine ilişkin hükümleri 01.01.2016 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.