SON YAZILAR

22 Ocak 2017 Pazar

Bölgesel Teşvikte Süre Uzatıldı

Alo Sgk | 12:11 | | | | | | |


Bölgesel Teşvikte Süre Uzatıldı  

Av. Esma GÜLBENK  
Gülbenk Müşavirlik  

Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.12.2016 da biten bölgesel teşviklerin süresi uzatılmıştır.


20.01.2017 tarih,29954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 29.12.2016 tarih, 2016/9728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.12.2016 tarihinde  biten bölgesel teşviklerin süresi, 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki, 30.05.2013 tarih ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere ilave prim desteği sağlanmış, desteğin verileceği iller ve destek süreleri belirlenmişti.

İlgili karara göre, asgari ücret üzerinden 6 puanlık ilave prim desteğinin (I) sayılı Listede yer alan illerde, 31.12.2016 tarihine kadar uygulanacağı kararlaştırılmıştı.

20.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (1) sayılı listede yer alan illerde, 31.12.2016 tarihinde biten bölgesel teşviklerin süresi 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.12.2016 da biten bölgesel teşviklerin süresi uzatılmıştır.

20.01.2017 tarih,29954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 29.12.2016 tarih, 2016/9728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.12.2016 tarihinde  biten bölgesel teşviklerin süresi, 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki, 30.05.2013 tarih ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere ilave prim desteği sağlanmış, desteğin verileceği iller ve destek süreleri belirlenmişti.

İlgili karara göre, asgari ücret üzerinden 6 puanlık ilave prim desteğinin (I) sayılı Listede yer alan illerde, 31.12.2016 tarihine kadar uygulanacağı kararlaştırılmıştı.

20.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 2016/9728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (1) sayılı listede yer alan illerde, 31.12.2016 tarihinde biten bölgesel teşviklerin süresi 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Son Bakanlar Kurulu Kararı’na göre destek verilen iller ve destek bitiş tarihleri aşağıdaki gibidir.

(I) SAYILI LİSTE (31.12.2017)
(II) SAYILI LİSTE (31.12.2017)
(III) SAYILI LİSTE   (31.12.2018)
Afyonkarahisar
Adıyaman
Ağrı
Amasya
Aksaray
Ardahan
Artvin
Bayburt
Batman
Bartın
Çankırı
Bingöl
 Çorum
Erzurum
Bitlis
Düzce
Giresun
Diyarbakır
Elazığ
Gümüşhane
Hakkari
Erzincan
Kahramanmaraş
Iğdır
Hatay
Kilis
Kars
Karaman
Niğde
Mardin
Kastamonu
Ordu
Muş
Kırıkkale
Osmaniye
Siirt
Kırşehir
Sinop
Şanlıurfa
Kütahya
Tokat
Şırnak
Malatya
Tunceli
Van
Nevşehir
Yozgat
Bozcaada-Gökçeada ilçeleri
Rize


Sivas


Trabzon


Uşak