SON YAZILAR

30 Ocak 2017 Pazartesi

Engelli Ve Normal Emekli Şartlarından Yaşlılık Aylık Karşılaştırılması

Alo Sgk | 09:35 | | | | | | | | |


Engelli Ve Normal Emekli Şartlarından Yaşlılık Aylık Karşılaştırılması  

Vedat İLKİ  

Yaşlılık Sigortası


NORMAL ŞARTLARDA EMEKLİ OLAN KİŞİ İÇİN
2000 YILI ÖNCESİ YAŞLILIK AYLIĞI
Gösterge Tablosu’ndan hak kazanılan yaşlılık aylıklarının oranı % 60 tır. Üst Gösterge Tablosu’nun her kademesi için ayrı bir oran belirlenmiş olup, 10. derecenin 1. kademesinin karşılığı oran % 59.9, 1. derecenin 10. kademesinin karşılığı oran ise % 50 dir. Ara göstergelerin oranları ise en düşük göstergenin karşılığı olan % 59.9 oranı, izleyen her gösterge için binde bir azaltılarak belirlenmiştir.
Belirlenen oranlar;
Sigortalı kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurulan her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödenen her 240 günlük prim için (1) er puan arttırılacak, 5000 günden eksik her 240 günlük prim için (1) er puan eksiltilecektir.
ABO hiçbir şekilde % 85 i geçmeyecektir.

2000-2008/EYLÜL DÖNEMİ YAŞLILIK AYLIĞI
Toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 günün her 360 günü için % 3,5, sonraki 5400 günün her 360 günü için % 2, daha sonraki her 360 gün için % 1,5 oranlarının toplamından oluşmaktadır.

2008 EKİM SONRASI YAŞLILIK AYLIĞI
Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanacaktır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınacaktır.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3600 prim gün sayısını doldurmamış olan sigortalıların yaşlılık aylığı bağlama oranının hesabında, sigortalının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen ve Kanunun yürürlük tarihinden önceki prim gün sayısını 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü için % 3 oranı esas alınacaktır. Ancak, bu hesaplama şekli 30.04.2008 (dahil) öncesi sigortalı olanlar için uygulanacaktır.

Aylık bağlama oranı % 90 ı geçmeyecektir.

**
ENGELLİ İÇİN YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA ESASI:
2000 YILI ÖNCESİ YAŞLILIK AYLIĞI
Özel koşullara göre Gösterge Tablosundan bağlanan aylığın oranı % 60 ın altında olmayacaktır. Özel koşullara göre aylığa hak kazananlar için indirim uygulanmayacaktır.

2000-2008/EYLÜL DÖNEMİ YAŞLILIK AYLIĞI

Özel koşullara göre hak kazanılan yaşlılık aylıklarında bu oran % 60 ın altında olamaz.

2008 EKİM SONRASI YAŞLILIK AYLIĞI
Kanunun geçici 10. maddesinin bir ve ikinci fıkralarına göre sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malul olan sigortalılar ile sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan sigortalılara bağlanan aylıkların aylık bağlama oranı, 5400 gün üzerinden hesaplanan orandan az olmayacaktır.

**

NORMAL ŞARTLARDA EMEKLİLİK

GÖSTERGE
11625
2000-2008/EYLÜL YILLIK KAZANÇ
32.245,26
2008/EKİM ORT.AYLIK KAZANÇ
5.966,50YIL
GÜN
1999
935
2008/EYLÜL
2709
2008/EKİM
2943
 
6587


YIL
ABO
1999
63%
2000-2008/EYLÜL
51%
2008/EKİM
36,60%


Erkek sigortalı 55 yaşından küçük…
1999 Kazancı Kısmileştirme ve Güncellenme:105,44 TL.
2000-2008 Eylül Kısmileştirme ve Güncellenen Kazanç:563,61=105,44+563,61=669,04=1.464,51 TL.(A)
2008/Ekim sonrası Kısmileştirme:975,67(B)
A+B=1.464,51+975,67=2.4480,18 TL.2017 Yılı Zammı%4,73=2,555,60 TL.(%4 Ek Ödeme Hariç)

**

ENGELLİ İÇİN AYLIK HESABI

YIL
ABO
1999
63%
2000-2008/EYLÜL
60%
2008/EKİM
36,60%


1999 Kazancı Kısmileştirme ve Güncellenme:105,44 TL.
2000-2008 Eylül Kısmileştirme ve Güncellenen Kazanç:663,07=105,44+663,07=768,51=1.682,22 TL.(A)
2008/Ekim sonrası Kısmileştirme:975,67(B)
A+B=1.682,22+975,67=2.657,89 TL.2017 Yılı Zammı %4=2.783,61 TL.(%4  Ek Ödeme Hariç)
Engelli ABO farkından dolayı=228,01 TL.Fazla maaş bağlanır..


VEDAT İLKİ

İletişim Tel:05415161962