SON YAZILAR

26 Ocak 2017 Perşembe

Gümrükte Yeni Uygulamalar (2)

Alo Sgk | 09:11 | | |


Gümrükte Yeni Uygulamalar (2)  

Hasan AKDOĞAN  
Dünya Gazetesi  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2017 yılında mevuata yeni açıklamalar getirmeye devam ediyor. Son olarak;. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerine bildirimde bulunarak yapılacak uygulamaları belirtti.

Buna göre;
Kaçakçılık ve istihbarat müdürlükleri tarafından Türk Ceza Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca hazırlanan fezlekelerde olayların eksiksiz olarak tüm yönleriyle değerlendirilmesi önem arz etmekte; bu itibarla, kaçakçılık olaylarına karıştıkları tespit edilen/ şüphelenilen gümrük müşavirleri ile ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra söz konusu kişiler hakkında disiplin mevzuatı ve diğer yönlerden işlem yapılmasını teminen Bölge Müdürlüğü’ne ve ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi gerektiği bildiriliyor.
Bu bildirimin yapılmaması halinde, ilgili gümrük müşavirleri hakkında disiplin ve diğer yönlerden bir işlem yapılmamasına neden olduğu ifade ediliyor.
Benzer şekilde sahte KKDF dekontlarına ilişkin olarak tahsil edilmeyen KKDF’lerin tahsil edilerek Hazineye gelir olarak kaydedilebilmesi için Bölge Müdürlüğü’ne ve ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne de bilgi verilmesi istiniyor.
Keza; Kaçak olay dosyaları hazırlanırken dosyalarda adı geçen firmada temsil ve ilzama yetkili kişilerin tamamının bilgisine başvurulup ilgili kişilerin tamamı hakkında Türk Ceza Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca ilgili Savcılığa suç duyurusunda bulunulması, suçun 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 4’üncü maddesinde yer alan nitelikli haller kapsamına girmesi durumunda cezanın artacak olması ve olayın sorumlularının tam olarak ortaya konulabilmesi açısından önemine dikkat çekiliyor.
Bu açıdan, gerek limited şirketlerde gerekse anonim şirketlerde...