SON YAZILAR

22 Ocak 2017 Pazar

İbraname İmzalarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Alo Sgk | 12:22 | | | | | | | | |


İbraname İmzalarken Nelere Dikkat Edilmeli?  

Ali ŞERBETÇİ  
Takvim Gazetesi  

4,5 yıldır çalıştığım işyerinden hiçbir neden gösterilmeden işten çıkarıldım ve bana bir ibraname verilerek imzalamamı istiyorlar. Ben de düşünmek için süre istedim. Eğer bunu imzalarsam haklarımı alacağımı yoksa imzalamadan alamayacağımı söylüyorlar. Ne yapmam lazım? İbranameyi imzalarsam haklarım kaybolur mu? Suat 


İbraname 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunun ile yeniden düzenlenmiştir. Yasanın 132. Maddesinde "Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesiyle tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir."Kuralına yer verilmiştir.


İş Hukuku bakımından ise ibraname yine Borçlar Kanununun 420.
Maddesinde hükme bağlanmıştır. Buna göre işçinin işverenden olan alacağına ilişkin olan bir ibranamenin geçerli olabilmesi için;


 İbra sözleşmesinin yazılı olması,


 İbra tarihi itibariyle sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması,


 İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi,


 Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması, şarttır. Bu unsurları taşımayan bir ibraname kesin olarak hükümsüzdür.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?


Eşim 1961 doğumlu, nisan 2001 sigorta başlangıçlı, 4500 primi var, yüzde 45 engelli raporu var. Ne zaman emekli olur? 5Ö831255 Nolu SMS: 


Eşiniz, işe girişi ve vergi indirimine göre 19 yıl ve 4240 prim gün şartlarına tabidir. Prim gün şartı tamamlanmış ancak 19 yıl şartı Nisan 2020 yılında dolacak. Bu durumda emekli olabileceği tarih Nisan 2020 olacaktır. Eğer eşiniz askerlik yaptıysa borçlanma yaparak girişini geriye çekebilir ve...Kaynak ve Yazının Devamı ► http://www.takvim.com.tr/yazarlar/aliserbetci/2017/01/22/ibraname-imzalarken-nelere-dikkat-edilmeli