SON YAZILAR

26 Ocak 2017 Perşembe

İşten Ayrılanların Meslek Hastalığı

Alo Sgk | 14:11 | | | | | | |


İşten Ayrılanların Meslek Hastalığı  

Resul KURT  
Star Gazetesi  

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.


Bir hastalık veya engellilik halinin meslek hastalığı sayılabilmesi için;
1. Sigortalı olunması,
2. Yürütülen işin sonucu olarak ortaya çıkması,
3. Meslek hastalığının, Sağlık Kurulu’nca tespit edilmesi unsurlarının bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için SGK tarafından çıkarılan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması gerekmektedir. Bir başka ifade ile maksimum süreler bulunmaktadır.

Ancak herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve hastalığa yol açan etkenin işyeri çalışma koşulları nedeniyle meydana geldiği yapılan inceleme sonucunda tespit edildiği takdirde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile söz konusu hastalığın SGK tarafından tespiti veya başvuru üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nun onayı ile meslek hastalığı sayılması mümkün bulunmaktadır.
Buna göre, hastalığın meslek hastalığına sebep olacak bir işten ve işyerinden ayrıldıktan sonra meydana gelmesi ya da çalıştığı işyeri şubesinin bağlı bulunduğu işyeri merkezinin başka bir ilde bulunması durumunda, meslek hastalığı şüphesi ile ilgili belgeleriyle birlikte ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurabilecektir.

Devamsızlık yapan çalışanlar dikkat
4857 Sayılı İş Kanunu’na göre...