SON YAZILAR

27 Ocak 2017 Cuma

Kar Tatiline “Telafi” Var

Alo Sgk | 09:36 | | | | | | | |


Kar Tatiline “Telafi” Var  

Resul KURT  
Dünya Gazetesi  

Kışla birlikte ülkemizin büyük bölümünde yoğun kar yağışları etkisini göstermeye başladı. Kar nedeniyle çalışılmayan süreler için telafi çalışması yapılması mümkün. Biz de bugün telafi çalışmasını yazalım istedik.

Kar yağışı, zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye telafi çalışması yaptırılabilmektedir.
Diğer bir deyişle “telafi çalışması”, çeşitli sebeplerden dolayı işin durması, işyerinin tatil edilmesi veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı sürelerin daha sonra çalışılarak telafi edilmesidir.
Telafi çalışması, işçinin ücretini aldığı ancak çeşitli sebeplerden dolayı çalışmadığı bir süreyi sonradan çalışarak yerine getirmesidir.
Özellikle ulusal bayram genel tatil günlerinden önce veya sonra ya da kar, sel gibi nedenlerle işyerinde çalışılamaması durumlarında işyerinin tatil edilmesi halinde daha sonraki günlerde telafi çalışması yaptırılabilmektedir. Telafi çalışmaları fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 64. maddesi, “zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir.” hükmüyle telafi çalışmasını ve telafi çalışmasının şartlarını düzenlemiştir.
İş Kanunu’nun 64. maddesine göre, telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Günlük en çok çalışma süresi, İş Kanunu’nun 63. maddesine uygun olarak günlük onbir (11) saat olarak değerlendirilmelidir. Buna göre...