SON YAZILAR

23 Ocak 2017 Pazartesi

Ortağın Şirkete Borcu Varsa Yıl İçinde Avans Kar Payı Dağıtılır Mı

Alo Sgk | 09:49 | | | | |


Ortağın Şirkete Borcu Varsa Yıl İçinde Avans Kar Payı Dağıtılır Mı  

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com  


Soru: Ortağın şirkete borcu varsa yıl içinde avans kar payı dağıtılır mı


Cevap: Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda avans kar payı ödenebileceğine yönelik bir düzenleme yer almaktadır. Buna istinaden 02.08.2012 Tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ’in “Kar Payı Ödemeleri” başlığı altında 8. Maddenin 3.bendi aşağıdaki gibidir.
 
Ortakların sermaye taahhüt borçları dışında şirkete borçlu olmaları halinde söz konusu borç ortağa ödenecek kâr payı avansından mahsup edilir.
 
Buna göre, şirketlerin 131 ve 231 nolu hesaplarında bakiye varsa veya 331 nolu hesabı yıl içinde borç bakiyesi veriyorsa, bu takdirde dağıtılan kar payı avansı ortağa değil ortağın şirkete olan borcunun takip edildiği hesaptan mahsup edilecektir.