SON YAZILAR

30 Ocak 2017 Pazartesi

Sakatlık İndiriminin Kıst Dönemde Uygulanma Şekli (30 Gün Altı Çalışmalarda)

Alo Sgk | 09:11 | | | | |Sakatlık İndiriminin Kıst Dönemde Uygulanma Şekli (30 Gün Altı Çalışmalarda) 

Nihal DÜZGÖREN 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
KGK Bağımsız Denetçisi 


Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.(GVK M61)
-Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat,
-Asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat,
-Asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
Sakatlık indirimi 2017 yılı için ;
- Birinci derece sakatlar için  900,00 TL,
- İkinci derece sakatlar için   470,00 TL,
- Üçüncü derece sakatlar için 210,00 TL.dir. (GVK M31)
İndirimlerin uygulanmasında esas prensip, ücretin ödeme dönemidir.
-Ücret günlük dönemler itibariyle ödenmekte ise indirimlerin günlük tutarları ile,
-Ücret aylık dönemler itibariyle ödenmekte ise, indirimlerin aylık tutarları ile (kıst bir döneme inhisar etse dahi) uygulanması gerekmektedir. (203 No’lu GVGT.)
Bu itibarla...