SON YAZILAR

26 Ocak 2017 Perşembe

SGK Bu İşverenlerin Prim Borçlarını Erteleyecek

Alo Sgk | 10:58 | | | | |


SGK Bu İşverenlerin Prim Borçlarını Erteleyecek  

İsa KARAKAŞ  

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM’de kabul edildi. Bu kanuna göre;

4/1-a (SSK) kapsamında  sigortalıları çalıştıran ve 2016 yılı Aralık ayı  ile  2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için  özel sektör işverenlerinin  SGK PRİM borçları  belirli şartların varlığı halinde ertelenecektir.
5510 s. Kanun maddesi özel sektör işverenlerinin borçlarının ertelenmesine imkan verdiğinden asgari ücret desteğinden yararlanmakta olan 5018 sayılı Kanunun  II, III ve IV sayılı cetvellerinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinin borçları ertelenmeyecektir.
Dolayısıyla mahiyet kodu 2 ve 4 olan özel sektör işverenleri bu uygulamadan yararlanacak olup,  mahiyet kodu 1 ve 3 olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinin borçları erteleme hükümlerinden faydalandırılmayacaktır.
Bu bağlamda mahiyet kodu 2 ve 4 olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinin erteleme hükümlerinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.
Ertelenecek borç türü kapsamına sadece 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta prim borçları girmektedir.
SGK tarafından takip ve tahsil görevi verilen;
  • işsizlik sigortası primleri ve
  • damga vergisi gibi diğer alacaklar erteleme kapsamına girmeyecektir.