SON YAZILAR

26 Ocak 2017 Perşembe

Uluslararası Vergi Kuralları Yeniden Yazıldı

Alo Sgk | 12:45 | | | |


Uluslararası Vergi Kuralları Yeniden Yazıldı  

RAMAZAN BİÇER - Centrum Consulting, Ortak  
Dünya Gazetesi  
Sevgili okuyucular, ülkemizin gündeminin yoğunluğundan çoğu kişinin gözünden kaçmıştır diye düşünüyorum. O nedenle bugünkü yazımda uluslararası ticaret yapan birçok şirketin hayatını yakından etkileyecek önemli bir uluslararası gelişmeden söz edeceğim.

Ne mi derseniz, uzun süredir beklenen uluslararası anlaşma (Multilateral Instrument) Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından Aralık 2016’da taslak olarak yayınlandı. Peki anlaşma neden bu kadar önemli? Yakından bakmakta fayda var.
Yüzden fazla ülke müzakerelere katıldı
Başta Türkiye gibi OECD ve G20 ülkeleri olmak üzere yüzden fazla ülke bir yıldan fazla bir süredir uluslararası vergi kurallarını önemli düzeyde yenileyen anlaşmanın müzakerelerini sürdürdü. Anlaşma, mevcut uluslararası vergi kurallarının güncellenmesini ve özellikle vergiden kaçınmaya (tax avoidance) yönelik fırsatların ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.
Anlaşma ile aslında 2013-2016 yılları arasında sürdürülen OECD Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarımı Projesi’nin (OECD Base Erosion and Profit Shifting Project) sonuçları vergi anlaşmalarına aktarılmış oluyor. Anlaşmanın önemi de buradan kaynaklanıyor. Böylece tek bir anlaşma ile iki binden fazla vergi anlaşmasının yanı sıra geçerli olacak yeni kurallar uygulanmaya başlanacak.
Çok taraflı uluslararası anlaşma, OECD tarafından geçtiğimiz kasım ayı sonunda ülkelerin dikkatine sunuldu ve 6-7 Haziran 2017 tarihinde Paris’te imza töreni ile uygulamaya konulacak. Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için en az beş ülke tarafından imzalanması ve bu ülkelerin meclisleri tarafından onaylanması gerekiyor. Türkiye’nin anlaşmaya imza atıp atmayacağı konusuna değinmeden önce anlaşmanın detaylarını bilmekte fayda var.
Anlaşma ile ne getiriliyor?
Anlaşmanın temel amacı, anlaşmaya taraf olan tüm ülkelerde aynı şekilde uygulanacak minimum standartları uygulamaya geçirerek, vergi anlaşmalarının kötüye kullanımını engellemek ve uluslararası vergi uyuşmazlıkları açısından mevcut mekanizmaları geliştirmek. Anlaşma, özünde vergi anlaşmaları ile ilgili hususları içeriyor ve aşağıdaki konularda yeni kurallar getiriyor:
• Hibrid sözleşme ve düzenlemeler (Mevzuatlarındaki farklılıklar nedeniyle ülkelerce farklı şekilde nitelendirilen işlem ve yapılar)
• Anlaşmaların kötüye kullanılmasını engelleme (Anlaşmaları kullanarak vergiden kaçınmaya yol açan işlem ve yapıların engellenmesi)
• Daimi işyeri statüsünden yapay olarak kaçınma (Daimi işyeri oluşmasını engelleyen bazı işlem ve yapılar ile mücadele)
• Uyuşmazlık çözümü (Karşılıklı anlaşma usullerinin etkin hale getirilmesi)
Anlaşmanın en büyük faydası ise ülkelerin daha önce akdettikleri onlarca anlaşmayı yeniden müzakere etmeleri yerine tek bir anlaşma ile yeni kurallar getirmelerine imkân sağlıyor olması. 
Buna göre, anlaşmaya taraf olan bir devlet anlaşmaya imza atarsa, özel koşullar dışında minimum standartları da kabul etmiş olacak.
Anlaşma, taraf olacak ülkelere minimum standartlar yanında...