SON YAZILAR

27 Ocak 2017 Cuma

YMM Bilgi Verme Yazılarına Yeni Düzenlemeler Geldi

Alo Sgk | 17:55 | | | | | | | |YMM Bilgi Verme Yazılarına Yeni Düzenlemeler Geldi  

Cevdet AKÇAKOCA  
Yeminli Mali Müşavir  
Bağımsız Denetçi  

MuhasebeTR  

Türkiye’de 3065 sayılı Katma Değer Vergisi, bu vergi ile ilgili düzenlemeler, Katma Değer Vergisi iadeleri kanunun ilk çıktığı yıldan beri yapılmaktadır. Maalesef bu düzenlemeler dünyadaki tatbikatın gerisinde kalmaktadır. (Bu benim fikrim)

Katma Değer Vergisinde en önemli problemlerden biri indirilemeyen Katma Değer Vergisinin iadesi konusudur. Bu konuda Yeminli Mali Müşavirlere bir takım yetkiler verilmiş sonra da bu yetkilerin kullanılmaması için yasal olan ve yasal olmayan her türlü önleyici hükümler tatbik edilmeye başlamıştır. Tabii, bu engellemeler Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin kuruluşuna şahit olmuş, ilk uygulamalarda bulunmuş, yıllardır bu mesleğin içinde yaşamış ve yıllar sonra dünyaya örnek olacak bir meslek düzenlemesi yapıldığına inanan benim gibi meslek mensuplarını daha fazla üzmektedir. Meslekte yeni olanları ise mesleğin geleceği ile ilgili endişeye sevketmektedir.

Katma Değer Vergisi iadesi konusunda Maliye Bakanlığının tebliğ, sirküler, özelge ve benzeri düzenlemelerinin dışında en önemli uygulama kaynağı ise ülkenin dış ticaretinin en az %40 ının gerçekleştiği İstanbul, Yani İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığıdır.

Yeminli Mali Müşavirlerin Katma Değer Vergisi incelemesi, tutanağı, raporların nasıl düzenleneceği yıllar önce çeşitli tebliğlerle düzenlenmişse de, bir bakıyorsunuz İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, o güne kadar olmayan bir takım uygulamalar getirmektedir. Bu uygulamalar da daha sonra Türkiyenin bütünündeki Vergi Dairesi Başkanlıkları tarafından talep edilmektedir.

Son zamanlarda Yeminli Mali Müşavirlerden ve dolayısıyla mükelleflerden istenen bazı bilgileri yazımız konusu yapacağız.

e-Defter Beratı Konusu:

Bilindiği gibi Türkiye’de artık bir çok firma e-defter uygulamasına tabi olmuştur. Bu gidişle de çok kısa bir zaman içinde bütün mükelleflerin e-deftere tabi olması kesin gibi görünmektedir.  Diğer yandan Vergi Usul Kanununun kayıt zamanı ile ilgili 219 uncu maddesi 10 günlük, 45 günlük defter kayıt süreleri ve e-defter sistemi ise 3 ila 4 aylık kayıt zamanlarını hüküm altına almışlardır.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, dolayısıyla Türkiyedeki bütün vergi dairesi başkanlıkları, özellikle e-Defter konusunda yeni bazı isteklerde bulunmuşlar ve bu isteklerin Yeminli Mali Müşavir tutanaklarına girmesine yönelik düzenlemeler yapmışlardır.

Yeminli Mali Müşavir Tutanaklarına ilavesi istenen düzenlemeler:

1.       Eğer beratlar verilmişse:

a.       İlgili aylara ait GİB onaylı berat dosyaları bilgisi YMM yazısında bulunacaktır. Buna örnek olarak “ …. Aylarına ait e-Defter beratları yazımız ekindedir” şeklinde bir madde tutanağa eklenebilir ve beratlar tek tek yazılacağına YMM yazısına eklenebilir.

b.      Mükellefin e-Defter oluşturmuş olduğu yevmiye defterindeki yevmiye tarihi ve maddeler tutanakta veya ekinde verilecektir.

2.       Eğer beratlar henüz verilmemişse:

a.       Mükellef e-Defter uygulamasına dahil olmuş olup ilgili döneme ilişkin e-Defter ve berat dosyasının oluşturulma ve berat dosyalarının GİB’e yüklenme süresi işbu yazı tarihi itibariyle dolmamıştır. 

b.      Hesap dönemine ilişkin ilk ayın beratı / hesap dönemine ilişkin en son yüklenen …. Ayın beratı yazımız ekindedir.  Şeklinde bir ibare eklenip ilk ayın veya en son yüklenen ayın beratı eklenebilir.

3.       Yazımızda söz konusu edilen faturaların, ait olduğu dönem KDV beyannamesi ve ilgili dönem Ba-Bs formları ile beyan edilmiş olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir şeklinde bir cümle  ilave edilecektir.

4.       Daha önceki Yeminli Mali Müşavir yazılarının en sonunda bulunan, Karşıt inceleme tutanağı yerine geçmez veya alt firmalar hakkında sorumluluğumuz bulunmamaktadır gibi ifadeler yeni tutanaklardan çıkarılacaktır.

Bunun yerine “ İş bu yazımız 29 ve 41 sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca bilgi verme kapsamında düzenlenmiştir.  Arzederim. YMM. İsmi, Mühür ve ıslak imza” olacak şekilde yazının bitirilmesi gerekmektedir.

Her ne kadar yazım konusu değişikliklerden bütün Yeminli Mali Müşavirlerin haberdar olduğundan emin olsam da bu yazıyı kaleme aldım. Çünkü Yeminli Mali Müşavirlerin bilgi yazısı hazırlamak için bilgi aldığı firmalar ve SMM. ler bu yeni düzenlemeden dolayı çok rahatsız olacaklardır. Ama ne yapalım ki , devletin görevlileri yeni düzenlemeler ile bu bilgileri de istemektedirler.

Türkiye’de KDV sistemi tam oturuncaya kadar veya çok daha değişik bir ifade ile Devlet Vatandaşına güveninceye kadar bu tip isteklerle karşılaşacağız.