SON YAZILAR

10 Şubat 2017 Cuma

2017 Krizine Karşı Yeni Teşvik Geldi

Alo Sgk | 09:41 | | | | | |


2017 Krizine Karşı Yeni Teşvik Geldi  

Şevket TEZEL  

687 sayılı KHK’ile yeni istihdam teşvik hakları getiriliyor. Teşvik hem sigorta primleri ve hem de vergi bakımından parasal avantajlar içeriyor.


Buna göre;
31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak. Bu destek tutarı İşsizlik Fonundan karşılanacak.

Aynı zamanda bu kapsamda çalıştırılacakların ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden düşülecek.

İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde bu teşvik uygulanmayacak.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmakla beraber bu prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece teşvikten yararlandırılacak.

Bu teşvik kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmeyecek.

Sigorta primi ve vergi konusundaki her iki teşvik de,

  • Kamu idarelerine ait işyerleri,
  • Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda,
  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,
  • Sosyal güvenlik destek primine tabi emekli çalışanlar,
  • Yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında,
Uygulanmayacak.

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacak.

2008 yılından bu yana artarak hayata geçirilen çok sayıda istihdam teşviki gibi bu da kuşkusuz istihdam açısından önemli. Ancak böylesi bir kriz ortamında işyerlerinin üretim ihtiyacını artıracak önlemler geliştirilmeden sırf işverenin işçi çalıştırma maliyetini düşürmenin etkisi sınırlı olacağını es geçmemek gerekiyor.

Hükümet 2017 yılının zor geçeceğini kabul ettiğini referanduma kadar ödenecek SSK primlerini yıl sonuna öteleyerek göstermişti.

Bakalım bu teşvik 2017 yılında istihdama ne kadar bir rahatlama getirecek? 

Bir Soru Bir Cevap
Soru: 1980 doğumluyum. İşe giriş tarihim 02.02.1999 ve toplam prim gün sayım 5400’dür. Ayrıca, lise son sınıfta 09.09.1997 tarihinden itibaren bir süre staj görmüştüm. Bu tarih sigorta başlangıcım olarak sayılıyor mu? Ne zaman ve kaç yaşında emekli olabilirim? Coşkun D.

Cevap: Staj döneminde uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılmadığı için bu tarih emeklilik hesaplamaları açısından sigorta başlangıcınız sayılmayacak. 02.02.1999 tarihine göre SSK’dan emeklilik bakımından 58 yaş ve 5975 günle emekli olabileceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken emeklilik gün sayısını doldurduktan sonra ödeyeceğiniz primlerin niteliği olmalıdır. Zira fazladan ödeyeceğiniz primler eğer düşük matrahlardan ödeniyorsa aylığınızı düşürebilecek oluşudur. Bu bakımdan aylık hesabı bilen bir uzmandan destek alarak  iyi bir yol haritası ve emekliik planı çıkarmalısınız. 

Şevket TEZEL
Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1
Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 216-5506009 
Faks: 216-5506007
Gsm: 551-1008282
kadikoy@alitezel.com
sevket@tezel.com