SON YAZILAR

13 Şubat 2017 Pazartesi

2017 Yılında Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Ne Kadar Prim Ödenecek?

Alo Sgk | 09:56 | | | | | |


2017 Yılında Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Ne Kadar Prim Ödenecek?  

Özgür ERDURSUN  
Olay

Ülkemizde 2015 yılında yapılan değişikliklerle birlikte ev hizmetlerinde çalışan kişilerin SGK’ya bildirimi kolaylaştırılmıştır. Buna rağmen bize yöneltilen sorulardan anladığımız kadarıyla hâlâ ülkemizde bu konu tam olarak bilinmemektedir. Bildirimler nasıl ve nereye yapılacak sigortalı için ne kadar prim ödenecek. Öncelikle ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığını ay içinde çalıştığı güne göre ikiye ayırmamız gerekir.


Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar ve 10 günden fazla çalışanlar. 10 günden az çalışanlar için çalıştırdıkları her gün için sigortalı çalıştıranlar prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyeceklerdir.

Yani 2016 dönemi için ay içinde bu kapsamda 1 gün sigortalı çalıştıran bir kişinin ödeyeceği prim:
01.01.2017-31.12.2017 arası günlük asgari brüt ücret=59,25 TL

1 gün*59,25%2=1,19 TL olacaktır. Yani günlük 1,19 kuruş ücret ödenecektir.

9 GÜN İÇİN 10,67 TL ÖDEME YAPILIR.


Ev Hizmetlerinde 10 günden Az Çalıştırılanlar İçin İşyeri Bildirgesi İstenmez;
10 günden az sigortalı çalıştıranlardan işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi istenmeyecektir.


Ev Hizmetlerinde 10 günden Az Çalıştırılanların SGK’ya Bildirimi Nasıl Yapılır?
-Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” (Ek 2) ile yapılacaktır. Form çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar, ay sonunun hafta sonu genel ve resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde ise bu günleri takip eden ilk iş günü sonuna kadar  ünitelere verilecektir.

-Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu”nda çalışan ve çalıştıran kişinin imzası, kaç gün çalıştırıldığına dair bildirim ile e-posta adresleri ile cep telefon numarası bilgileri bulunmakta olup, formun bu şekilde doldurulması halinde ayın diğer günleri için çalıştırılan kişinin değişmemesi halinde yeni formun düzenlenmesi istenmeyecektir. 10 günden az çalışmanın takip eden aylarda da devam etmesi ve bu durumun Form’da belirtilmesi halinde her ay için ayrıca bildirim yapılması istenmeyecektir.


Ev Hizmetlerinde 10 günden Az Çalıştırılanların SGK’ya Bildirimi İnternet Üzerinden Yapılabilir.
Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi bu kişileri çalıştıranlar yönünden internet aracılığı ile de yapılabilecektir. Sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde bulunabilecektir. Bu şekilde yapılan bildirim sonucunda sigortalının cep telefonu numarasına Kanun’un ek 9’uncu maddesinde sigortalı tescili yapıldığı, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebileceği hakkında bilgilendirme mesajı gönderilecektir.


Ev Hizmetlerinde 10 günden Az Çalıştırılanların Sigorta Primleri Kredi Kartı ile Ödenebilir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile müracaat edenlerin çalıştıran ve sigortalılar yönünden tescili yapıldıktan sonra çalıştıran kişiler % 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini banka aracılığı ya da www.sgk.gov.tr adresinin “e-sgk” menüsünden “Kart ile Prim Ödeme”, “Diğer Ödemeler” seçeneğinden kredi kartları veya banka kartları aracılığıyla kuruma ödeyebileceklerdir.


Ev hizmetinde ayda 10 gün ve daha fazla çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacak?
Evinde ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranlar kolay işverenlik uygulamasından yararlanacaktır. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlardan da 10 günden az sigortalı çalıştıranlarda olduğu gibi işyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi, sigortalı tesciline ilişkin işe giriş bildirgesi, prim tahakkuk ve ödemeler için aylık prim ve hizmet belgesi, sigortalının işten ayrılması halinde düzenlenen işten ayrılış bildirgesi alınmayacaktır.

Ev hizmetlerinde...