09/02/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 Sayılı OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında KHK ile  01/02/2017 tarihinden itibaren 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar için SGK, GV ve DV teşviki ile ilgili detaylar 287 sayılı GV Genel tebliğ Taslağında açıklanmıştır