SON YAZILAR

12 Şubat 2017 Pazar

687 Sayılı KHK ile Getirilen SGK Primi, GV ve DV Teşvik Detayları

Alo Sgk | 14:15 | | | | | | | | |


687 Sayılı KHK ile Getirilen SGK Primi, GV ve DV Teşvik Detayları  

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir  
KGK Bağımsız Denetçisi  
  9 Şubat 2017 de 29974 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 687 Sayılı OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 3. Ve 4. Maddelerine göre;


 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların;

1- İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,


2- 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla;

İşe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere;

1- Sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

2- Ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

3- Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.


ÖRNEK 1: Asgari Ücret İle çalışan bir kişinin teşvikten faydalanması halinde 31.12.2017 tarihine kadar bu kişinin SGK Primi ve Stopajının tamamı için destekten faydalanılacaktır.

Brüt 1.777,50 TL/ 30 GÜN X 22,20 TL
Teşvik Öncesi
Teşvik Tutarı
Teşvik Sonrası
1 kişi için ödenecek SGK Primi
666,56
666,60
0,00
Agi Sonrası GV (226,63-133,31)
93,32
93,32
0,00
DV
13,42
13,42
0,00
Toplam Stopaj + SGK Primi
773,30
773,34
0,00

ÖRNEK 2: Aylık Brüt 3.000 TL İle çalışan bir kişinin teşvikten faydalanması halinde 31.12.2017 tarihine kadar bu kişi için aylık SGK+Stopaj 1.396,46 TL ödenmesi gerekirken 623,12 TL ödenecek yani 773,34 TL’si için (Asgari Ücretli Teşvikine isabet eden  Kısmı için) destekten faydalanılacaktır.

Brüt 3.000,00 TL/ 30 GÜN X 22,20 TL
Teşvik Öncesi
Teşvik Tutarı
Teşvik Sonrası
1 kişi için ödenecek SGK Primi
1.125,00
666,60
458,40
Agi Sonrası GV (382,50-133,31)
249,19
93,32
155,87
DV
22,27
13,42
8,85
Toplam Stopaj + SGK Primi
1.396,46
773,34
623,12
  
Uyarılar

1- Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

2- Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.Desteğin Uygulanmayacağı Haller


- İşverenlerin...