SON YAZILAR

13 Şubat 2017 Pazartesi

Asgari Geçim İndirimi İcra Borcuna Mahsup Edilebilir!!

Alo Sgk | 11:41 | | | | | |


Asgari Geçim İndirimi İcra Borcuna Mahsup Edilebilir!!  

Taner ÖZDEMİR  

Bu yazımda çalışanlara maaş haczi adı altında yapılan icra kesintisinin detaylarına değineceğim.

İcra kesintisinin işçinin maaşından kesilebilmesi için işverene gelen icra tebligatına istinaden 7 gün içerisinde cevaben icra müdürlüğüne bilgi verilmelidir. İcra müdürlüğüne bilgi verilirken işçinin firmanın bünyesinde çalışıp çalışmadığı, ücreti, sıraya alınmış icrasının olup olmadığı gibi detaylara dikkat etmek gerekmektedir. Maaş haczinde aksi belirtilmediği müddetçe işçinin aldığı ücretin ¼’ünün işçinin maşından kesilerek ilgili icra müdürlüğünün hesabına icra dosya numarası ve işçinin adı soyadı belirtilerek yatırılması gerekmektedir.


Asgari geçim indiriminin tamamı haczedilebilir!!


İcra müdürlüğünden gelen yazı içeriklerini çok dikkatli okumak gerekmektedir. Zira kimi tebligatlarda işçinin ücretinin ¼’ü oranının yanında, prim, ikramiye, vergi iadesi, fazla mesai gibi ödeme kalemlerinin de tamamının haczine karar verilmiş olabilmektedir. Yine icra tebligatlarında bu kalemlerin yanında işçinin tahakkuk eden – edecek olan asgari geçim indiriminin tamamının da haczine karar verilebilmektedir.


Sonuç olarak işçilerin ücretlerinden icra kesintisi adı altında yapılacak olan kesintilerde, icra müdürlüğünden gelen icra tebligatı dikkatli okunmalı ve standart bir tebliğ gibi düşünülmemelidir. Bu işlemlerin yürütülmesinden maaş tahakkuk personeli sorumlu olacağı için eksik hesaplanan, tebligata uyulmadan yapılacak bir icra kesintisinde İcra İflas Kanunu 355, 356, 357 maddelerince cezai takibat yapılabileceği hususunu önemle belirtmek isterim.