SON YAZILAR

9 Şubat 2017 Perşembe

Asgari Ücret Desteğinde Neler Değişiyor

Alo Sgk | 09:38 | | | | | | |2017 Yılında Asgari Ücret Desteğinde Neler Değişiyor  

Gülbenk Müşavirlik  


Asgari ücretin 2016 yılı içinde brüt 1.647 TL’ye yükseltilmesinin ardından 2016 yılındaki işçi maliyetlerini azaltmak için çıkartılan asgari ücret desteği, 6770 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler sonrasında 2017 yılında da verilmeye devam edilecektir.


2016 yılında verilen asgari ücret desteğinden yararlanma şartlarını düzenleyen geçici 68. madde ile 2017 yılında verilecek asgari ücret desteğinden yararlanma şartlarını düzenleyen geçici 71. maddede önemli bir farklılık göze çarpmasa da, özellikle ilk defa 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin asgari ücret desteğinden yararlanma şartlarında 2016 yılına göre 2017 yılında önemli değişikler yaşanacaktır.

2016 yılında asgari ücret desteğinden yararlanma şartları

5510/Geçici 68. maddeye göre  2016/Ocak ile Aralık ayları arasında;

- İlk defa 2016 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış işverenlere, 2015 yılının aynı ayında brüt kazancı 85 TL’nin altında olan sigortalıların prim gün sayısını aşmamak üzere 2016 yılında çalıştırdıkları sigortalıların prim gün sayısı ile 3,33 ün çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar,

- İlk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlamış işverenler ile ilk defa 2016 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış olmalarına rağmen 2015 yılında sigortalı çalıştırmayıp 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya devam eden işverenlere, 2015 yılı ile herhangi bir kıyaslama yapılmaksızın 2016 yılında çalıştırdıkları sigortalıların prim gün sayısı ile 3,33 ün çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar,
Asgari ücret desteği verilmiştir.

6770 sayılı Kanunla neler değişti

5510 sayılı Kanuna 6770 sayılı Kanunla ilave edilen geçici 71. maddede,

1- İlk defa 2017 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin yararlanacakları asgari ücret desteğinin hesabında esas alınacak 2016 yılının aynı ayındaki sigortalıların brüt kazançlarının 

2- Günlük asgari ücret destek tutarının,

Bakanlar Kurulunca belirleneceğine yer verilmiştir.

2017 yılında asgari ücret desteğinden yararlanma şartları

5510/Geçici 71. maddeye göre 2017/Ocak ile Aralık ayları arasında;

- İlk defa 2017 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış işverenlere, 2016 yılının aynı ayında brüt kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan tutarın altında olan sigortalıların prim gün sayısını aşmamak üzere 2017 yılında çalıştırdıkları sigortalıların prim gün sayısı ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan tutarın çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar,

- İlk defa 2017 yılında sigortalı çalıştırmaya başlamış işverenler ile ilk defa 2017 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış olmalarına rağmen 2016 yılında sigortalı çalıştırmayıp 2017 yılında sigortalı çalıştırmaya devam eden işverenlere, 2017 yılında çalıştırdıkları sigortalıların prim gün sayısı ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan tutarın çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar

Asgari ücret desteği verilecektir.

İlk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin, asgari ücret desteğinden 2017 yılında yararlanmaları sırasında yaşayacakları değişiklikler

İlk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler ile ilk defa 2016 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış olmalarına rağmen 2015 yılında sigortalı çalıştırmayıp 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya devam eden işverenler,  sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar hariç  çalıştırdıkları sigortalıların prim gün sayısı ile 3,33'ün çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanmışlardır.

Ancak bu işverenler, 2017 yılında asgari ücret desteğinden yararlanırlarken, 2016 yılındaki SPEK tutarı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutarın altında olan sigortalıların prim gün sayısını aşmamak üzere, 2017 yılında çalıştırdıkları sigortalıların prim gün sayısı ile Bakanlar Kurulunca belirlenen tutarın çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.

Dolayısıyla, bu işverenler 2016 yılında asgari ücret desteğinden yararlanırlarken 2015 yılında çalışan olmadığı için, 2015 yılıyla herhangi bir kıyaslama yapılmamış olmasına rağmen, 2017 yılında asgari ücret desteğinden yararlanırlarken  2016 yılının aynı ayında çalışan sigortalılarla ilgili kıyaslama yapılacağından, bu kıyaslama, asgari ücret desteğinden 2016 yılına göre daha az yararlanmalarına veya hiç yararlanamamalarına neden olabilecektir.

Diğer taraftan İlk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler ile ilk defa 2016 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış olmalarına rağmen 2015 yılında sigortalı çalıştırmayıp 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya devam eden işverenler, 2016 /Ocak ila Aralık ayları arasında asgari ücret desteğinden yararlanırlarken,

1-SGK’ya vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması veya taksitlendirilmiş olmaları,

2-Cari aylara ilişkin borçlarını süresi içinde ödemeleri,

halinde asgari ücret desteğinden yararlanmaktaydılar.

Bu işverenlerin 2017 yılında asgari ücret desteğinden yararlanmaları sırasında, SGK’ya vadesi geçmiş borçlarının bulunup bulunmadığı veya cari aylara ilişkin borçlarını süresi içinde ödeyip ödemediklerine bakılmayacağından, vadesi geçmiş borcu bulunan veya cari aylara ilişkin borçlarını ödememeleri nedeniyle 2016 yılında asgari ücret desteğinden yararlanamamış bu nitelikteki işverenler 2017 yılında asgari ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.