SON YAZILAR

27 Şubat 2017 Pazartesi

Bağ-Kur’luya Cansuyu Geliyor

Alo Sgk | 19:41 | | | | | | | | |


Bağ-Kur’lulara Cansuyu Geliyor

Gülbenk Müşavirlik

Hizmet akdine tabi olarak bir işveren yanında çalışmakta iken işten ayrılan sigortalılara ödenen işsizlik ödeneğinin bir benzeri, TBMM’ne sunulan son torba yasayla işyerini kapatan Bağkur’lu sigortalılara “Esnaf Ahilik Sigortası Ödeneği” adı altında verilmeye başlanılacaktır.


Esnaf Ahilik Sandığı Ödeneğinden kimler nasıl yararlanacak?

Bağkur kapsamındaki vatandaşların işyerlerini kapattıklarında veya iflas ettiklerinde 180 ila 300 gün arasında değişen süreler zarfında işsizlik ödeneği almalarına imkan sağlayan Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden;

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

yararlanabileceklerdir.

Kapsama giren vatandaşların “Esnaf Ahilik Sandığı” (işsizlik) ödeneği alabilmeleri için,

1- İşyerlerini kapattıkları veya iflas ettikleri tarihten itibaren 30 gün içinde İşkur’a başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri,

2-Ahilik sigortası primlerini ödemiş olmaları,

3-Sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olmaları

4- Sigortalılığının sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 720 gün faaliyetlerini sürdürmüş olmaları
 gerekiyor.

Ahilik Sandığı Prim borcunu ödememiş olanlara da kolaylık sağlandı.

Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği alınabilmesi için Ahilik sigortası primlerinin ödenmiş olması gerekmekle birlikte, sigortalılığının sona ermesinden önceki en fazla 90 günlük süreye ilişkin Esnaf Ahilik Sandığı prim borcu olan vatandaşların bu borçları alacakları Ahilik Sandığı ödeneklerinden mahsup edilerek tahsil edilecektir.

Ayrıca, Ahilik Sandığı prim borcunun 90 günden fazla olması durumunda, Ahilik Sandığı prim borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçları yeniden yapılandırılmış olması şartıyla yine Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden faydalanılabilecektir.

Esnaf Ahilik Sandığı ödemesi hangi süreler zarfında, ne kadar yapılacak?

Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden sigortalılığının sona ermesinden önceki son üç yıl içinde

a) 720 gün faaliyetini sürdürmüş olanlar 180 gün süreyle,

b) 900 gün faaliyetini sürdürmüş olanlar 240 gün süreyle,

c) 1080 gün faaliyetini sürdürmüş olanlar 300 gün süreyle,
yararlanacaklardır.

Ödenek tutarı asgari ücretin brüt tutarının % 40’ı ile 80’i arasında değişiyor.
Günlük Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancının % 40’ıdır. Ancak bu şekilde hesaplanan ödeneğin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 80’ini geçemeyecektir.

Esnaf Ahilik Ödeneği hangi durumlarda kesilir?...