SON YAZILAR

2 Şubat 2017 Perşembe

Basit Usul Gelir Beyanı

Alo Sgk | 16:17 | | | |


Basit Usul Gelir Beyanı  

Engin Malay  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir  

MuhasebeTR  

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükelleflerin, basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2016 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-27 Mart 2017 tarihleri arasında vermeleri gerekmektedir.


Beyannamenin verilme şekli
Basit Usul Vergi Beyannamesi, kayıtlı bulunulan vergi dairesine verilecektir. Beyanname elden verilebileceği gibi posta ile de gönderilebilir. Beyanname kayıtlı posta (taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS), kurye vb.) ile gönderildiğinde, zarfın üzerine PTT tarafından tatbik edilen kabul tarihi beyannamenin verildiği tarih olarak kabul edilir. Beyanname kayıtsız (adi) posta ile gönderilmiş veya özel dağıtım şirketleri tarafından getirilmiş ise vergi dairesi evrak kayıt tarihi beyannamenin veriliş tarihi olarak kabul edilir. Bu nedenle beyannameleri kayıtlı posta ile gönderilmesi mükellefin lehine olacaktır!
Mükellefler beyannamelerini, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan, basit usul mükelleflerinin bağlı olduğu meslek odaları veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler aracılığı ile elektronik ortamda gönderebilirler.

Ödeme zamanı
Beyannameler üzerinden hesaplanacak gelir vergisi 2 eşit taksitte ödenecek olup; birinci taksit 28 Şubat 2017 tarihine kadar, ikinci taksit ise 1-30 Haziran 2017 tarihleri arasında ödenecektir.
Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde; birinci taksit 31 Mart 2017 tarihine kadar, ikinci taksit 31 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarihler dahil) ödenecektir.

Kazanç indirimi
Basit Usul Vergi Mükellefleri için “kazanç indirimi” müessesesi getirilmiş olup ilk defa 2016 yılı kazançlarına uygulanacaktır.
Başka bir anlatımla; ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 8.000 TL kazanç indirimi uygulanacaktır. Beyana tabi diğer gelir unsurlarının da (kira geliri, menkul sermaye iradı, vb.) bulunması halinde bu gelirlere indirim uygulanmayacaktır. Ayrıca, vergilendirme döneminde kazanç elde edilmemesi veya 8.000 TL’nin altında kazanç elde edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı ertesi yıllara devredilemeyecektir.

Genç girişimci istisnası
Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler, genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnası ile 8.000 TL’lik kazanç indirimden birlikte yararlanamayacaklardır. Söz konusu istisna veya indirimin hangisinden faydalanacaklarını mükellef kendisi karar verecektir.

Engelli indirimi
Engellilik İndirimi Basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine, Gelir Vergisi Kanununun 31’ inci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanacaktır.
Daha fazla bilgiyi; http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2017basitusulrehber.pdf linkinde yer alan Basit Usul Vergi Mükellefleri İçin Vergi Rehberinden alabilirsiniz.