SON YAZILAR

14 Şubat 2017 Salı

Bunların Hangisi Varlık Fonu Olmadan Yapılamazdı?

Alo Sgk | 09:39 | | | | |


Bunların Hangisi Varlık Fonu Olmadan Yapılamazdı?  

İsmet ÖZKUL  
Dünya Gazetesi  

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) kuruluş yasasında fonun amacı, “Sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek” şeklinde belirlenmiş.

Bu amaçların hangisi, böyle bir fon kurmadan yapılamazdı? Hangi amaç için TVF’ye mecburduk? Bu amaçların hangisi için TVF’nin Sayıştay Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu, özelleştirmeye ilişkin kanunlar, KİT yasaları, Fonlar ve KİT’lerin TBMM tarafından denetlenmesine ilişkin kanunlar, Devlet Memurları Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Rekabet Kanunu’ndan muaf tutulması şarttı?
Tek tek bakalım.
“Sermaye piyasası araç çeşitliliği ve derinliğine katkıda bulunmak” amacı için yapılabilecekler, tahvil ve bono türü borçlanma araçlarının ihracı, fon bünyesindeki varlıkların ipoteğine veya gelirlerine dayalı menkul kıymetler çıkartılması, fon bünyesindeki şirketlerin borsada hisse senedi ihracı gibi işlemler olabilir.
Bunların hiçbirisini yapabilmek için TVF gerekmiyor. Hepsi de bugün TVF’ye devredilen veya ileride devredilecek kamu varlıklarının bizzat kendisi tarafından veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından gerçekleştirilebilecek işler.
“Yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak” amacından kasıt, mevcut haliyle gelir ve katmadeğer yaratan kamuya ait varlıkların daha verimli hale getirilmesi ve atıl olanların da ekonomi için gelir ve katmadeğer yaratır hale getirilmesi veya satılarak bir defalık gelir elde edilmesi olabilir. Bunların hepsi de mevcut kurum ve yasalarla yapılabilir şeyler, hiçbirisi için TVF gerekli ve zorunlu değil.
Bu çerçevede aklınıza gelen özelleştirme, satış, mevcut kurumların verimliliğini artırmak, gayrimenkulleri satmak, kiralamak veya kamu arazileri üzerine yatırımlar, tesisler kurmak gibi işlerin hepsini, isterseniz TVF olmadan da pek ala yapabilirsiniz.
“Dış kaynak temin etmek” amacı için yapılacaklar ya doğrudan kamu varlıklarının yabancılara satışı ya da varlığa dayalı menkul kıymet veya tahvil çıkartarak borçlanmak olabilir. Bunlar için de TVF”ye ihtiyaç yok. Bu işlerin hepsini kamu kurumları bizzat kendisi veya Özelleştirme İdaresi tarafından, gerekiyorsa bazı yeni düzenlemelerle yapılabilecek şeyler.
“Stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek” amacı...