SON YAZILAR

7 Şubat 2017 Salı

Bunu Yapan Patron Kazanıyor

Alo Sgk | 09:19 | | | | | |


Bunu Yapan Patron Kazanıyor  

Arif TEMİR  
Güneş Gazetesi  

Çalışma hayatında bir çok uygulamalar var. Bu uygulamalardan biride denkleştirme esasına göre çalışmadır. Denkleştirme esasına göre çalışma, belirli bir zaman dilimi içerisinde haftalık çalışma sürelerinin üzerinde ve altında yapılan çalışmaların ortalamasının haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmasıdır. Tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde onbir saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir. 

Sözleşme ile belirleniyor 
 Denkleştirme esasına göre çalışma işin yoğunluk durumuna göre belirleneceğinden iş sözleşmesi ile bu hususu önceden belirlemek çok güçtür. İş sözleşmesinde belirtildiği gibi hiç sapma olmadan haftalık çalışma sürelerine aynen uyulursa iş sözleşmesi ile de taraflar denkleştirme esasına göre hangi dönemlerde çalışma yapabileceklerini belirleyebilirler. Denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanacak, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilecektir. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği kapsamında çalışanlar için denkleştirme süresi 6 aydır. Bu yönetmelik kapsamına çoğunlukla uzun yollarda araç kullananlar girmektedir. Turizm sektöründe çalışanlar içinde denkleştirme süresi 6 aydır. 

Denkleştirme ne zaman başlar? 
Denkleştirme dönemi içinde günlük ve haftalık çalışma süreleri ile denkleştirme süresi uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri  işverence belirlenir. Denkleştirme süresi ayın herhangi bir gününde başlayabilir. İki aylık süre, denkleştirme esasının başladığı tarihten itibaren hesap edilir. İki aylık süre her ayın birinde başlayan bir süre değildir. Bu süre ayın herhangi bir günü başlayabilir. Denkleştirme süresi 2 aylık süreler içerisinde kalınmak kaydı ile 2 haftalık bir sürede de uygulanabilir. Bu iki haftalık sürenin 2 aylık zaman dilimi içerisinde kalması koşulu ile birbirini takip etmesi de zorunlu değildir. Denkleştirme esasına göre çalışmayı bir örnekle açıklayalım...