SON YAZILAR

17 Şubat 2017 Cuma

Doktorların Vergilendirilmesinde Maliye Görüş Değiştirdi!

Alo Sgk | 08:56 | | | | | | |


Doktorların Vergilendirilmesinde Maliye Görüş Değiştirdi!  

YILMAZ SEZER - Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı  
Dünya Gazetesi
Özel hastanelerin sayılarının artmasına bağlı olarak, hastanelerde görevli doktorların çalışma usul ve esasları İle vergilendirilmeleri de önem ve özellik arz etmektedir. Bu kapsamda doktorların özel hastanelere şirket kurarak hizmet vermeleri yaygın bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.


Gelir İdaresi Başkanlığı, doktorlara özel hastanelere şirket kurarak dışarıdan belli dönemlerde verdikleri hekimlik, teşhis tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri karşılığında yapılan ödemelerin doktorun ortağı olduğu şirketler tarafından faturalandırılması halinde; söz konusu hizmeti sağlık hizmeti kapsamında değil iş gücü temin hizmeti kapsamında değerlendirdiğinden, ödemelerin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması ve hesaplanan KDV tutarı üzerinden 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılması görüşünü benimsemiş bulunmaktaydı. Bu görüş, verilen hizmetin sağlık hizmeti değil de iş gücü temini olarak düşünülmesinin ve değerlendirilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ancak verilen hizmetin sağlık hizmeti olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Maliye Bakanlığı bu yönde kendisine yapılan müracaatları olumlu değerlendirerek, 15.02.2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 11 ile bu görüşünü değiştirmiştir.

Anılan tebliğ ile yapılan düzenleme ile, 15.02.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere doktorların şirket kurarak özel hastanelere dışarıdan...