SON YAZILAR

2 Şubat 2017 Perşembe

e-Beyanname Güncelleme (01.02.2017)

Alo Sgk | 09:36 | | | | |e-Beyanname Güncelleme (01.02.2017)01.02.2017 - Ticaret Sicili Harçları Bildirimi;


Harç tahsil yetkisi verilen ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odalarının, tahsil ettiği harçları bildirecekleri "Ticaret Sicili Harçları Bildirimi" 01.02.2017 itibariyle uygulamaya açılmıştır. Yetki verilen odaların ilgili ay içinde tahsil ettikleri harçlara ilişkin bildirimlerini, takibeden ayın 15'ine kadar, "0003- Gelir Stopaj" yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerini seçerek, e-Beyanname sisteminden vermeleri ve aynı süre içinde ödemeleri gerekmektedir.

01.02.2017 - 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliği;

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde "Matrah" ve "Sonuç Hesapları" bölümlerine, 6736 Sayılı Kanunun (6/2-a) maddesine istinaden eklenen bilgiler kaldırılmıştır. Mükelleflerimizin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.
 01.02.2017 - BASİT USUL BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK;


Basit Usul Beyannamesine Genç Girişimci İstisnası, Kazanç İndirimi gibi alanlar eklenmiştir. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.


BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI (BDP)
Beyannamelerinizi elektronik ortamda hazırlamanızı sağlayan bu programın güncel versiyonlarını buradan indirip kurabilirsiniz.
BDP
(Güncellenme Tarihi: 01.02.2017)
BDP(tar.gz)
(Güncellenme Tarihi: 09.01.2017)