SON YAZILAR

27 Şubat 2017 Pazartesi

e-Fatura Canlı Ortamın Uygulamaya Geçmesine İlişkin Duyuru

Alo Sgk | 19:26 | | | | | | |


e-Fatura Canlı Ortamın Uygulamaya Geçmesine İlişkin Duyuru yayınlanmıştır. Söz konusu duyuru


İHRACAT e-FATURA UYGULAMASINDA CANLI ORTAM HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı işlemleri kapsamında düzenlenecek faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesine olanak sağlanmıştır. Ayrıca, 475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile birlikte uygulamaya geçiş için zorunluluğun başlangıç tarihi 1/7/2017 olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte, ihracat faturası düzenlemek isteyen e-fatura kullanıcılarının sisteme kolay uyum sağlamalarını teminen 24.02.2017 tarihi itibariyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Başkanlığımız arasında sistem entegrasyonu tamamlanmış ve siz değerli mükelleflerimizin hizmetine sunulmuştur. 


Bu kapsamda, söz konusu tarih (24.02.2017) itibarıyla dileyen mükelleflerimiz ihracat işlemleri kapsamında kağıt fatura veya e-Fatura düzenleyebilecekler ve bu sayede 1/7/2017 tarihinde başlayacak zorunluluk öncesi sisteme adapte olabileceklerdir.


Duyurulur.