SON YAZILAR

10 Şubat 2017 Cuma

e-Fatura İsteğe Bağlı Geçiş Ve Sistemden Çıkış

Alo Sgk | 16:05 | | | | | |


e-Fatura İsteğe Bağlı Geçiş Ve Sistemden Çıkış  

Selçuk GÜLTEN  
S.M.M.M.  
HaberTR  

İsteyen firmaların kolaylıklarından yararlanmak üzere 10.000.000,00 TL’lik ciro limitini aşmasa bile elektronik faturaya geçmesi mümkündür. E-faturaya isteğe bağlı geçmek isteyen firma mali mühür başvurusunu elektronik ortamda yapmalıdır. Mali mühür cihazı geldikten sonra e-fatura başvurusunu yapmalı ve …/…/….. tarihinden itibaren e-faturaya geçmek istediklerini başvuru sırasında belirtmelidirler. Aksi halde başvuru tarihinden 7 gün sonra e-fatura sistemine geçmiş olacaklardır. İsteğe bağlı e-faturaya geçenler elektronik deftere geçmek konusunda zorunlu değildirler.                E-Faturaya geçişte üç yöntem arasından mükellefler diledikleri birisini seçebilmektedirler. Ancak aynı anda birden çok yöntemi kullanmak mümkün olmamaktadır. Bu yöntemler kısaca şunlardır:


a) Portal Yöntemi: Bu yöntem aylık fatura hacmi 500’e kadar olan firmalar için uygundur. Maliye Bakanlığı tarafından sunulan bir siteye mali mühür cihazınız ile giriş yaparak elektronik fatura düzenleyebilmekte ve gönderebilmektesiniz. Bu yöntemde, aynı anda birden çok kişi fatura kesemediği ve fatura manuel olarak düzenlendiğinden süre kaybı söz konusu olduğu için çok fazla e-fatura işlemi yapmak verimli olmamaktadır.


b) Özel Entegrasyon Yöntemi: Fatura hacim 500-5000 arasında olan mükelleflerin sıklıkla tercih ettikleri bir yöntemdir. Bu yöntemde Maliye Bakanlığı’ndan özel entegratörlük yetkisi almış bir yazılım firması ile anlaşılmaktadır. Bu yazılım firmasının sistemi kullanılarak e-fatura düzenlenmekte, gönderilmekte ve alınmaktadır. Birden çok kişinin aynı anda fatura düzenlemesi bu yöntemde mümkündür. Mükellefler isterse birden çok özel entegratörle de anlaşabilirler. Kendi mali mühürleri yerine özel entegratörün mali mührünü de kullanabilirler.


c) Doğrudan Entegrasyon Yöntemi: Bu yöntem aylık fatura hacmi 5000’i aşan işletmeler için uygundur. Mükellefler kendi bilgi işlem servisleri aracılığıyla ana makinalarını yine kendi geliştirdikleri arayüz yazılımları ile doğrudan Maliye Bakanlığı sistemine bağlamaktadırlar. Maliye Bakanlığı bu talepte bulunan mükellefleri teste tabi tutmakta başarılı olanlara bu yöntemi kullanma izni vermektedir. Bu izni alan mükelleflerin ana makinalarının 7 gün 24 saat açık olması gerekmektedir. 48 saatten fazla bir süre ile ana makinaları kapalı kalan mükelleflerin izni iptal edilerek portal hesapları açılmaktadır.


                E-fatura başvurusunda kullanılmak istenilen yöntem de sorulmaktadır. Portal, özel entegrasyon ve doğrudan entegrasyon yöntemleri arasında mükellefler bir dilekçe ile istedikleri yönteme geçebilirler. Kullanılan yöntem ne olursa olsun kesilen e-fatura aynıdır. Alıcı, satıcı veya Maliye Bakanlığı açısından yöntemler hep aynı hukuksal sonuçları doğurmaktadır.


Elektronik fatura kayıtlı kullanıcılar listesinden çıkmak için Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı'na bir dilekçe ile başvurmak esastır. Zorunluluk kapsamında olmadığı halde E-Fatura sistemini kullanan kullanıcıların bir dilekçe durumu anlatmaları, şu anda sistemden çıkmak istediklerini ve 01.01.2018 tarihi ile hesaplarının açılmasını talep etmeleri halinde durumları değerlendirilecektir. Talebin uygun görülmesi halinde...