SON YAZILAR

8 Şubat 2017 Çarşamba

Ek İkramiye Başvurusunu Kaçırmayın!

Alo Sgk | 09:33 | | | | | | |


Ek İkramiye Başvurusunu Kaçırmayın!  

İbrahim IŞIKLI  
Dünya Gazetesi  

Devlet memurlarına, emekli olduklarında en fazla 30 yıla kadar olan süre için ikramiye ödenmekteydi ve bu da Anayasa Mahkemesi’nin 07.01.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 25.12.2014 tarihli ve Esas No: 2013/111, Karar No:2014/195 sayılı İptal edildi. 

Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu iptal kararı, kararın yürürlüğe girdiği 07.01.2015 tarihi öncesinde emekli olan veya vefat eden emekli ve hak sahipleri hakkında 30 yılı geçen sürelerine emekli ikramiyesi ödenmemesi nedeniyle mağduriyetler yaşanmasına neden olmuştu.

27.01.2017 tarih ve 29961 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmıştır. 6770 Sayılı Kanun’la emekli ikramiyesinde esas hizmet yılı üst sınırı 30 yıl iken, Anayasaya Mahkemesi’nin iptal kararıyla üst sınır kaldırılmıştır. Buna göre 30 yılı aşan süreleri olanlar için emekli ikramiyesi ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
Anayasa Mahkemesi’nin 07.01.2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren iptal kararı öncesinde emekli olan veya vefat eden, memur emeklilerinin kendileri veya dul ve yetimleri/kanuni varisleri, 30 yıllık üst sınır nedeniyle ödenmeyen ve 30 yılı aşan ikramiyeye konu her tam hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödemesinden yararlanabilecek.
Bu husus sadece 30 yıldan fazla devlet memurluğu yapmasına rağmen 30 yıl üzerinden ikramiye ödenenlerle ilgilidir. Yani SSK veya Bağ- Kur hizmeti ile emekli olanlarla 30 yıldan az çalışması olan devlet memuru emeklileri bu kasamda değildir.
Ödenecek emekli ikramiyesi, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki (emeklilik, ölüm tarihi vb.) emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar esas alınarak hesaplanacak. Ancak, bu durumda özellikle çok eski yıllara ait hizmetlerde çok düşük tutarlar söz konusu olacağından ikinci bir mağduriyet oluşmaması için otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiye tutarı 50 Türk lirasının, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise hiçbir şekilde 100 Türk lirasının altında olamayacak.
Bu kapsamda tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi...