SON YAZILAR

15 Şubat 2017 Çarşamba

Emekli Maaşı Bağlanan Sigortalı Şimdi Geçmiş Yılları Sorguluyor

Alo Sgk | 09:00 | | | | | | |


Emekli Maaşı Bağlanan Sigortalı Şimdi Geçmiş Yılları Sorguluyor  

Vedat İLKİ  

01.01.1971 Doğumlu Bayan okurum 01.01.1990 tarihinde ilk defa sigortalı olmuş.1999 öncesi ve sonrası çalışmaları asgari ücretten olmuştur.Okurumuz aslında emekliliğini planlamadığı gibi,kazanç yönünden asgari ücretli olarak çalışmıştır.


Sigortalı 26 yıl,19 yaşında sigortalı olmuş,27 yıl beklemiş.

Kazançları,günleri Aylık Bağlama Oranları incelediğimizde 2017 yılı emekli maaşı karşısında artık söylenecek fazla da bir şey kalmamıştır.

İşe başlama tarihi
Bayanların  emekliliği için sigortalılık süresi (ilk sigortalılık ile emeklilik başvuru tarihi arasında geçen süre )
Bayanların  emekliliği için Tamamlaması gereken yaş
Bayanların emekliliği  için tamamlaması gereken prim ödeme süresi
24.05.1989-23.05.1990 arası
20 yıl
46
5375

Yıllar
Gün
1999 Öncesi
450
2000-2008/Eylül
2070
2008/Ekim ve sonrası
2955
 
5475

2008/Ekim (hariç) öncesi sigortalı olup, 2008/Ekim (dahil) sonrası tahsis talebinde bulunan sigortalılar ( karma sistem)
4/1-(a) SSK  sigortalıları için
Karma sisteme göre aylıklar;
2008/Ekim (hariç) öncesi kısmi aylığın (A) hesabı
2000 yılı öncesi kısmi aylığın (A1) hesabı
2000-2008/Eylül (dahil) arası kısmi aylığın (A2) hesabı
2008/Ekim (dahil) sonrası kısmi aylığın (B) hesabı

 1999 ÖNCESİ ABO:
Gösterge Tablosu’ndan hak kazanılan yaşlılık aylıklarının oranı % 60 tır.
Sigortalı kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurulan her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödenen her 240 günlük prim için (1) er puan arttırılacak, 5000 günden eksik her 240 günlük prim için (1) er puan eksiltilecektir.

ABO hiçbir şekilde % 85 i geçmeyecektir.
ABO Bulmamız gerekir.
Sigortalımız 46 yaşında, yaştan artırım olmayacak 9475 gösterge olduğundan gösterge karşılığı %60’dır.

2000-2008/EYLÜL ABO:
Yaşlılık aylıkları için: Toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 günün her 360 günü için % 3,5, sonraki 5400 günün her 360 günü için % 2, daha sonraki her 360 gün için % 1,5 oranlarının toplamından oluşmaktadır. Özel koşullara göre hak kazanılan yaşlılık aylıklarında bu oran % 60 ın altında olamaz.

ABO:%45
2008/EKİM SONRASI ABO:
Yaşlılık aylıkları için: Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanacaktır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınacaktır.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3600 prim gün sayısını doldurmamış olan sigortalıların yaşlılık aylığı bağlama oranının hesabında, sigortalının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen ve Kanunun yürürlük tarihinden önceki prim gün sayısını 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü için % 3 oranı esas alınacaktır. Ancak, bu hesaplama şekli 30.04.2008 (dahil) öncesi sigortalı olanlar için uygulanacaktır. Aylık bağlama oranı % 90 ı geçmeyecektir.

ABO:%33,42

Yıllar
ABO
1999 Öncesi
60%
2000-2008/Eylül
45%
2008/Ekim ve sonrası
33,42%

YILLAR
KAZANÇ
1999
9475 GÖSTERGE
2000-2008/EYLÜL
OGK:26,36
2008/EKİM
OYK:1.338,36


ALT SINIR AYLIĞINA TAKILDIĞI İÇİN KISMİLEŞTİRME VE GÜNCELLENME:525,74  TL.(2000 ÖNCESİ+2008/EYLÜL)(A)
2008/EKİM SONRASI GÜNCELLENEN VE KISMİLEŞTİRİLEN KAZANÇ:252,59 TL.(B)
A+B=778,33 TL.

2017 ZAMMI+EK ÖDEME:855,90 TL.
Maaş hesaplamaların da alt sınır aylık kontrolü yapılmıştır..(1999 öncesi ABO:%70,2008/Ekim sonrası %35)

VEDAT İLKİ

05415161962

GELECEK YAZIMIZ BİZİ TAKİP EDEN KADIN OKURUMUZ KAZANÇLI ÇIKMIŞ..
GELECEK YAZILARIMIZDA 3600 GÜNE BAĞLANAN AYLIK…
GELECEK YAZILARIMIZDA ENGELLİ AYLIKLARI…….
TARIM BAĞ-KUR…..
TARIM SSK…….
BAĞ-KUR AYLIĞI…….