SON YAZILAR

27 Şubat 2017 Pazartesi

Eski Devlet Memuru Alt Sınır Aylığı Korumasıyla 1.750 TL Az Maaş Bağlanmaz

Alo Sgk | 19:46 | | | | | | |


Eski Devlet Memuru Alt Sınır Aylığı Korumasıyla 1.750 TL Az Maaş Bağlanmaz

Vedat İLKİ

2008 yılı Ekim ayı başından önce memur olan, Emekli Sandığı’na tabi  emekliliklerinde de alt sınır aylığı uygulamasında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilir.


İLK ALTI AY İÇİN ALTSINIR AYLIĞI

MEMUR MAAŞ HESAPLAMALARINDA KULLANILAN  KATSAYILAR

 
Yıl / Ay
Aylık Katsayı
Yan Ödeme Katsayısı
Taban Aylık Katsayısı
 
 
1 Ocak 2017
0,096058
0,030462
1,503595
 

5434 sayılı Kanun’un Ek 19. maddesi kapsamında 5510 sayılı Kanun’un geçici 4. maddesi gereğince haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak memurlara bağlanacak emekli, adi malûllük ve vazife malûllüğü aylıklarının alt sınırı, 14. derecenin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanarak  emekli aylığı tutarı kadar olur.

Gösterge aylığı
520
0,096058
49,95
Ek gösterge aylığı
0
0,096058
0,00
Kıdem aylığı
500
0,096058
48,03
ÖHT
912,551
0,55
501,90
Taban aylığı
1000
1,503595
1.503,60


Toplam EKEK
2.103,48
EMEKLİ AYLIĞI
ABO:50+30=80
EKEK*0,80
1.682,78
EMEKLİ AYLIĞI


1.682,78
%4 EK ÖDEME


67,31
EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMESİ


1.750,09

Yukarıdaki tablo emekli tüm kamu görevlileri için ödenmesi gereken asgari emeklilik aylığı tutarını göstermektedir.

EMEKLİ SANDIĞI’NDA DUL VE YETİMLERE BAĞLANACAK ALT SINIR AYLIK

Dul ve yetimlere ödenecek aylıklar ise hesaplanan emekli aylığı alt sınır tutarının;

a) Dul ve yetim sayısı 3 ve daha fazla ise tamamından,
1.750,09
b) Dul ve yetim sayısı 2 kişi ise %90’ından,
1.575,08
c) Dul ve yetim sayısı l kişi ise %80’inden az olmaması gerekiyor.
1.400,07


Alt sınır aylığının bir veya iki hak sahibi dul ve yetime ödenmesi gerekirse hesaplama tabloda belirtilen tutarların dul ve yetimlere aylık bağlama oranında hesaplanmayacak olup ödenmesi gereken tutarın tamamı oranlama suretiyle dul ve yetimlere dağıtılacaktır.

Eski Memurların Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Aylık Dağılımı ve Alt Sınırlar
    
Dul ve Yetimler
Toplamda Ödenecek Aylık Alt Sınırı (TL)
Eşe bağlanacak aylık (TL)
1.Yetime bağlanacak aylık (TL)
2.Yetime bağlanacak aylık (TL)
Sadece eş varsa %80
1.400,07
1.400,07
Sadece bir yetim varsa %80
1.400,07
1.400,07
Eş ve bir yetim varsa %90
1.575,08
1.050,06
525,03
İki yetim varsa %90
1.575,08
787,54
787,54
Eş ve iki yetim varsa %100
1.750,09
875,05
437,52
437,52

5510 sayılı Kanun’un 55. maddesi gereğince 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait Ocak ayı itibariyle ortalama aylık kazancın % 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından az olamamaktadır.

Hak sahibi kimselerin aylıkları ise hak sahibi bir kişi ise hesaplanan alt sınır aylığının % 80’inden, hak sahibi iki kişi ise % 90’ından az olamamaktadır.

Bu durumda da 5510 ile 5434 Kanun  yönünden alt sınır aylığının hesabında özellikle tutarları yönünden 5510 sayılı Kanun’a tabi olanlara açısından ciddi bir fark ortaya çıkmaktadır.

Vedat İLKİ
vedat.uzman@gmail.com
İletişim:05415161962