SON YAZILAR

17 Şubat 2017 Cuma

Geç Kalınmış Varlık Fonu

Alo Sgk | 09:25 | | | | |


Geç Kalınmış Varlık Fonu  

RAHMİ AKSU - ÖİB Uzmanı İşgemler Birliği Gen sekreteri  
Dünya Gazetesi

Dünyada ilk Varlık Fonu 1953 yılında Kuveyt tarafından kurulmuş olup, fonun büyüklüğü itibariyle, Çin, Amerika, Norveç, Rusya başta olmak üzere 55 ülkede 82 Varlık Fonu bulunmaktadır. Buna Türkiye hariç G20 ülkelerinin hepsi dahildir. Varlık fonları iki nedenle kurulurlar, birincisi ülkedeki ekonomik faaliyetleri dış etkenlere karşı korumak, ya da var olan refahı gelecek kuşaklara taşımak. Fon Merkez Bankası nezdinde kurulabildiği gibi, ayrı bir şirket olarak da kurulabilir. Merkez Bankası bünyesinde kurulması halinde, bankanın bağımsız yapısı nedeniyle, faaliyetlerini siyasal etkilerden uzak yürütebileceği izlenimi vermesi dolayısıyla kamuoyu nezdinde güven yaratmaktadır. Fonun ayrı bir şirket olarak kurulması halinde ise, kendisini kanıtlayana kadar güven sorunu yaşaması ve eleştirilerle karşılaşması mümkündür.
Son yıllarda küresel ekonomideki belirsizliklerin hızla artması ve ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlar, başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda yeni tedbirlerin hızla alınmasını zorunlu kılmıştır. Nitekim Türkiye Varlık Fonu AŞ. 19/08/2016 tarihinde 6741 sayılı Kanun’la kurulmuştur. Kuruluş amacı sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak dış kaynak temin etmek, stratejik büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmektir.
Fonun doğru kullanılması halinde, ülkeye giren yabancı yatırımları arttırmasının yanında, yerel yatırımcıların en büyük sorunu olan faizleri aşağı çekerek yerli yatırımcının da önünü açacaktır. Ayrıca, fon kaynaklarının etkin kullanımı, eğitim, üretim, istihdam ve inovasyonu hedefleyen yatırımlara öncülük etmesi halinde, ürettim ve ihracatta...