SON YAZILAR

3 Şubat 2017 Cuma

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Alo Sgk | 09:27 | | |


03 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete  
Sayı : 29968  

YÖNETMELİK
 

Adalet Bakanlığından:
İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/4/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Doğru ve güvenilir adlî istatistikler elde edilebilmesi amacıyla verilerin sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden UYAP'a veri girişi yapan personel sorumludur. Bu verilerin usulüne uygun girilmesini temin için icra müdürü de gözetim ve denetimle yükümlüdür.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.