SON YAZILAR

10 Şubat 2017 Cuma

İşverene Aylık 760 TL Teşvik

Alo Sgk | 11:07 | | | | | |


İşverene Aylık 760 TL Teşvik  

MUCİP AVCU - İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı E.SGK Müfettişi  
Dünya Gazetesi  
Son dönemde işsizliğin artmasıyla birlikte hükümet tarafından daha önce bir dizi önlem alınmıştı. Ancak bu önlemler yeterli görülmemiş olacak ki dün Resmi Gazetede yayımlanan 687 sayılı KHK ile istihdamı arttırmaya yönelik çok önemli bir teşvik uygulaması getirilmiştir. Bu yeni teşvik, önceki teşviklerden farklı olarak hem yararlanması, hem uygulanması ve hem de teşvik tutarı yönünden diğer teşviklerden daha cazip. Ayrıca diğer teşvik uygulamalarında olduğu gibi sigortalılar açısından yaş ve cinsiyet yönünden de bir sınırlama bulunmuyor. Bu nedenle hemen hemen bütün sigortalılar bu teşvikten yararlanabilecek.

687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 17. maddede işveren ve sigortalıya ilişkin şartlar düzenlenmiştir.
Sigortalıya ilişkin şartlar
Buna göre işe alınacak sigortalının,
İŞKUR’a kayıtlı işsizlerden olması gerekiyor.
İkinci olarak, sigortalının son üç ay işsiz olması gerekiyor. Önceki teşvik uygulamalarında son altı ay işsizlik şartı aranırken bu uygulamada bu süre üç ay düşürülerek esnetilmiş, dolayısıyla teşvikten faydalanmayı kolaylaştırmıştır.
Ancak, Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne (SGDP) tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar bu teşvikten yararlanamayacak.
Hangi işverenler yararlanabiliyor?
Öncelikle işverenin, özel sektör işyeri olması gerekiyor. Bu nedenle, Kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanun’a, 4734 sayılı Kanun’a ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanun’dan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde uygulanmaz.
İşverene ilişkin şartlar
Sigortalının, 01/02/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olması gerekir. Yine burada da diğer teşvik uygulamalarından farklı olarak son altı ayın ortalama sigortalı sayısı kuralı yerine sadece aralık ayında çalışan sayısına bakılıyor, haliyle teşvikten yararlanma kolaylaştırılıyor.
Borcu olan işveren yararlanamıyor
Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde kuruma vermeyen ve kuruma borcu olan işverenler teşvikten yararlanamaz. Ancak 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece teşvikten yararlanabilir.
Diğer teşviklerle birlikte uygulanması Bu maddeyle...