SON YAZILAR

10 Şubat 2017 Cuma

İşverene Çalışan Başına 666,60 Lira Destek

Alo Sgk | 14:23 | | | | | | | | |


İşverene Çalışan Başına 666,60 Lira Destek  

Arif TEMİR  
Güneş Gazetesi  

687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile işverene işe aldığı çalışan başına 666,60 lira  destek geldi. Bunun ayrıntılarını açıklayalım. 

Desteğin şartları 
Destekten yararlanabilmek için işe alınacak olanın; 

· 01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınmış olmaları, 

· İş kurumuna  kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları; 

· İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, 

· 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları, gerekmektedir. 

Destek süresi ve uygulaması 
31.12.2017 tarihine kadar işe alınan yukarıda belirtilen şartları taşıyan her bir sigortalı için destek verilecek.  Destek, sigortalının gün sayısına göre her gün için 22,22 lira olacak. Bir sigortalı aylık 30 gün çalışmışsa destek 30 gün üzerinden hesap edilecek. Buna göre 30 günlük destek miktarı 666,60 lira olacak. Bu tutar  işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak.   

Destek hangi şartlarda kesilecek 
·İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, 

·Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, 

·Yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği, 

·Bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, 

· Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması, 

 Durumlarında destek kesilecek. 

Borcunu yapılandırana destek var...