SON YAZILAR

9 Şubat 2017 Perşembe

İşverenlerin E-Bildirge Şifresi SGK Tarafından Bloke Edilmesi

Alo Sgk | 09:51 | | | |


İşverenlerin E-Bildirge Şifresi SGK Tarafından Bloke Edilmesi  

Dr. Mustafa ALPASLAN  
MuhasebeTR  

Bilindiği üzere 5510 sayılı yasaya göre işveren gerçek ve tüzel kişiler adına SGK Kurumu tarafından iş yeri açılışı sırasında belirli belgeleri kuruma verilmesi halinde kurum tarafından e-beyan ve bildirgeleri ile ilgili işveren veya vekiline e-şifre verilmektedir.


Bilindiği gibi, işverenler çalıştırdıkları personelle ilgili olarak her ay düzenli bildirgeleri kuruma elektronik ortamda şifre ile yollamaktadırlar. SGK Güvenlik Kurumu Başkanlığı, iş yeri tescil bilgileri doğrultusunda işverenlere veya 3568 sayılı yasaya göre unvan almış Mali Müşavirlere kapalı zarf içerisinde şifre ve parola vermektedir. 


Son yıllarda birçok SGK Kurumu bazı işverenlerin borçlarının bulunduğu gerekçesiyle, işverenlerin e-bildirge şifrelerini iptal cihetine gittikleri sıklıkla görülmektedir. Bazı durumlarda SGK Kurumu işverenin sahte veya yanıltıcı iş yeri tesis ettiği, fiktif iş yeri oluşturduğu iddialarıyla işverenlerin e-bildirge şifrelerine blokaj koyduğu, kapattığı veya sınırlama getirdiği görülebilmektedir.


Hangi nedenle olursa olsun, işverenlere verilen e-bildirge şifreleri somut bir tespit yapılmadan SGK Kurumu tarafından kapatılamaz. Kapatılma gerekçelerinin somut müfettiş raporlarına dayandırılması zorunludur. 


Günümüzde artık birçok uygulama SGK’ da olduğu gibi e-devlet şifresiyle gerçekleştirilmektedir. Muhasebe hizmetleri sunan meslek mensupları, şifre ve parola ile işlem yapmaktadır. Bu uygulamalar, vergi dairelerinde, TUİK, SGK, Gelir İdaresi, Meslek Odalarında, Nüfus İdaresi, Mahkemelerde, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Bankalarda yaygın olarak kullanıla gelmektedir. 


Sonuç olarak, SGK Kurumu işveren ve mükellef odaklı olarak hizmet sunmaktadır. İşverenlerin mağdur edilmesi, e-bildirge şifrelerinin iptal edilmesi hukuka uyarlı değildir. İptal edilen şifreler nedeni ile işverenler istihdam ettikleri personeller için, şantiyelerde çalıştırdıkları personeller için ve hatta müteahhit - taşeron ilişkisi içerisindeki personellerin bildirgelerini kuruma veremez hale düşebilmektedirler. Bütün bu uygulamalar sonucunda e-bildirge şifresinin iptali sonucunda giderek artan kayıt dışı istihdam azami mertebelere çıkabilecektir.