SON YAZILAR

21 Şubat 2017 Salı

İşveren/Mükelleflere Getirilen Yeni Yükümlülük

Alo Sgk | 18:04 | | | | |


İşveren/Mükelleflere Getirilen Yeni Yükümlülük  

Fatih Akkuş  
Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd.

MuhasebeTR

Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanunun 86. maddesi ve 193 sayılı Kanunun 98/A maddesinde muhtasar beyanname ve aylık prim ve hizmet belgelerinin birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında verilmesine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının ortak çıkaracağı bir tebliğ ile düzenleme yapılacağı belirtilmiş, beklenen tebliğ 18 Şubat 2017’de yayımlanmıştır.


Tebliğ iki maddesi haricinde 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu hususta işveren/mükellefleri ilgilendiren aynı zamanda muhasebe meslek mensuplarının da gözden kaçırmaması gereken bir hususta açıklama yapmakta fayda bulunmakta.Buna göre vergi kanunları uyarınca muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren işveren/mükellefler için vergi kimlik numarası ile sosyal güvenlik kurumu işyeri sicil numarasının eşleştirilmesi öngörülmüştür.İşveren/mükellefler bu hususu “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim” formu ile internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda bir defaya mahsus olmak üzere beyan edeceklerdir. Bu bildirim süresinin 31 Mart 2017’ye kadar olduğu hususu da gözden kaçırılmamalıdır.Kaynak ► http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/fatihakkus/003/