SON YAZILAR

9 Şubat 2017 Perşembe

KHK - İşverene Sigorta ve Vergi Teşviği

Alo Sgk | 16:53 | | | |


KHK - İşverene Sigorta ve Vergi Teşviği  

A.Kadir Gülderen  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir  
Bilim Uzmanı  


9 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda değişiklik yapılmıştır.
Bu değişikliğe göre;


SGK PRİMLERİ DESTEĞİ
Özel sektör işverenlerince 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; 31 Aralık 2017 tarihine kadar sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı fondan karşılanır.

GELİR VERGİSİ DESTEĞİ
Özel sektör işverenlerince 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ
Bu kapsamda yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

Bu destekten yararlanmak için;

·                    İşçinin 01/02/2017 tarihinden sonra işe alınması
·                    Aralık/2016 ayına ilişkin sigortalı sayılarına ilave olmaları
·                    İşe alınacak kişinin İş-Kur’a kayıtlı işsizlerden olması
·                    İşe alındıkları tarihten önceki üç ayda aynı işyerinde çalışmamış olması
·                    Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmaması ya da varsa dahi yapılandırmış olması
·                    Aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermiş olması

ÖRNEK
XYZ İşletmesi 2016 yılı Aralık ayına ilişkin  aylık prim ve hizmet belegerindeki sigortalı sayısı 10 işçidir. 01/02/2017 tarihinde İş-Kur’a kayıtlı işsizlerden olan Ahmet beyi işe almıştır.
Bu işletmenin muhtasar beyanname ve aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde verdiği ve borcunun olmadığı bilinmektedir.
Sonuç olarak aşağıdaki tabloda boyanan tutarların desteği söz konusudur.